NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 57, nr. 4 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Hebben we een zaligverklaring nodig?

Op zaterdag 5 mei werd in Aken de half Duitse en half Limburgse zuster Clara Fey zalig verklaard.

Vooraf werden de aanwezigen op het grote plein vóór de Dom toegesproken door een journalist.

Hij stelde de vraag: 'Hebben wij eigenlijk wel zaligen nodig?' Zijn antwoord was een glashelder 'neen'. Aan de hemelpoort zal Sint Petrus niet vragen of je zalig bent verklaard.

Je kunt even goed vragen: 'Hebben we Olympische Spelen nodig?' Ook daarop is het zelfde antwoord van toepassing: 'neen'. Zouden wij zonder Olympische Spelen kunnen? 'Als ze niet bestonden, zouden ze moeten worden uitgevonden, gezien de enorme uitwerking op de verbroedering tussen volkeren en mensen. En welke betekenis hebben ze niet voor het doorbreken van muren tussen volken en naties, zoals onlangs bij de Spelen in Korea'. Hetzelfde kun je zeggen voor een zaligverklaring.

'Aan de hemelpoort vraagt St. Petrus wat je voor de minsten der mijnen gedaan hebt. Heb je het zwakste sterk gemaakt?' Kardinaal Amato uit Rome zei in Aken nadrukkelijk: 'Heel de inzet van zuster Clara Fey voor kwetsbare kinderen kwam voort uit haar diepe geloof, uit haar opofferende liefde'. Daarin is zij een krachtbron van geloof en inspiratie. Dat mag wereldwijd een prikkelend voorbeeld zijn ter navolging in opofferende liefde. Een zaligverklaring waard. Mogen Schraven en Gezellen in haar voetspoor treden.

paus Franciscus over martelaren en profeten

Op 17 april jl. hield paus Franciscus in de dagelijkse mis in het klooster Santa Marta zijn overweging. De evangelielezing ging over de heilige Stefanus, de eerste martelaar. Paus Franciscus vergeleek Stefanus met een profeet en zei het volgende:

'Een ware profeet is hij die in staat is te wenen om zijn mensen, maar tegelijkertijd stevige woorden uit te spreken op een directe manier" een profeet weet wanneer tekeer te gaan, maar weet ook hoe een deur naar hoop te openen. Een profeet gaat op zijn strepen staan'.

'Een profeet is iemand die bidt, naar God kijkt, de pijn voelt als zijn mensen zondigen, in staat is om te huilen met de mensen, maar ook in staat is zijn of haar leven de riskeren om de waarheid te vertellen'.

'De kerk heeft profeten nodig die in staat zijn hun leven te riskeren om de waarheid te vertellen. Wat meer is: ze heeft ieder van ons nodig om profeten te zijn, geen critici, dat is anders'.