NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 10 nummer 57, nr. 4 2018
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

bezoekers aan de gedenkkapel mgr. Schraven en gezellen

Bezoek van de Generale Overste van de Lazaristen Tomaz Mavric

De gedenkkapel mocht op dinsdag 3 april een bijzondere gast verwelkomen in de persoon van de heer Tomaz Mavric uit Rome.

Op de foto: de heren Harry Jaspers (Panningen), Tomaz Mavric (Rome) en Leo Moues (Meijel).

In Rome toonde hij zich eerder al zeer belangstellend in het verhaal van bisschop Schraven en gezellen en sprak toen de wens uit de gedenkkapel te bezoeken. Mgr. Schraven en 6 andere gezellen waren lid van de Congregatie van de Lazaristen. Tomaz Mavric stamt uit een Sloveense katholieke familie, die vanwege de vervolgingen door de communisten onder Tito, uitweek naar Argentinië. Daar werd Tomaz geboren op 9 mei 1959. Teruggekeerd naar Slovenië, kreeg hij zijn opleiding bij de Lazaristen. Na zijn priesterwijding in 1983 was hij in verschillende plaatsen en landen werkzaam. Toen de Slavische landen meer vrijheid kregen werden werkzaamheden aangenomen in de Oekra├»ne, Wit Rusland en Rusland. Tomaz werd er de eerste vice-provinciaal van een nieuwe provincie. Twee jaar geleden werd hij gekozen tot algemene overste van de Congregatie.

Tijdens zijn bezoek bleek verschillende keren hoe goed de sympathieke Tomaz op de hoogte was van de moord in China en de verdere ontwikkelingen. Afgesloten werd met een bezoek aan het geboortehuis van Mgr. Schraven in Lottum. Hij toonde zich na afloop onder de indruk en zeer dankbaar voor alles wat ondernomen is en wordt. De week na dit bezoek vertrok de algemene overste naar China en sprak bij het vertrek de hoop uit de plek te kunnen bezoeken waar bisschop Schraven en metgezellen vermoord werden.

Op Paaszaterdag 31 maart jl. kreeg de Gedenkkapel bezoek uit China. De heer Jiang Yuchun is verbonden aan het John Rabe Instituut van Heidelberg en van beroep historicus. Hij concentreert zich met name op de Japanse bezetting van China tijdens de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen jaren werkte hij veelvuldig samen met onderzoekers van de Mgr. Schraven Stichting. In China verrichtte hij onderzoek naar de moord op de Nederlandse franciscaan Jan van Heel en was de grote gangmaker bij de oprichting van een monument in China.

Op maandag 9 juli was een Chinese priester te gast in de Gedenkkapel. Hij was aangenaam verrast in de kapel twee grote borden te zien met afbeeldingen van de bisschoppen Schraven en Geurts. Hij herkende meteen de ontwerper, een vriend van hem. John Wu maakte spontaan een foto van de borden en stuurde ze vanuit de kerk naar zijn vriend in China. Prompt kwam er een reactie uit China. 'Ik wist niet dat die borden in Nederland stonden'. John Wu is priester van het bisdom dat in 1900 werd opgericht en waarvan Mgr. Geurts de eerste bisschop was. Zijn bezoek rondde hij af met het zingen van het Onze Vader in het Chinees. Zijn prachtige stem klonk geweldig in de mooie akoestiek van de Vorster kerk.

Op dinsdag 10 juli woonde hij het orgelconcert bij van het prachtig gerestaureerde orgel in de kathedraal van Roermond. Daar liep hij de oud-bisschop van Roermond Mgr. Frans Wierts tegen het lijf. Deze vertelde hem als kleine jongen nog de opvolger van Mgr. Geurts te hebben gekend. Mgr. Wierts was verschillende jaren pastoor van de kerk in Hoensbroek waar Mgr. Lebouille begraven ligt.

Voor John Wu was het bezoek aan Nederland vol verrassingen.