PERSBERICHT

DE KRUISWEG VAN DE VERMOORDE BISSCHOP FRANS SCHRAVEN C.S.

Op donderdag 9 oktober a.s. wordt de moord herdacht op de in 1937 in China omgekomen bisschop Frans Schraven en zijn acht lotgenoten. Vanwege hun onverzettelijkheid bij de verdediging van vluchtelingen en met name vrouwen die op hen een beroep deden om bescherming, werden deze negen Europese missionarissen op koelbloedige wijze met bajonetten doorstoken en in het vuur gegooid. Hun jaarlijkse herdenking vindt plaats op 9 oktober om 20.00 uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas in het Noord-Limburgse Broekhuizen. Anders dan op de gebruikelijke locatie omdat de kerk van Broekhuizenvorst, waar zich ook de gedenkkapel van de martelaren bevindt, momenteel wordt verbouwd. In een overweging wordt stilgestaan bij de kruisweg die deze martelaren zijn gegaan. Bisschop Frans Schraven en gezellen verzetten zich tegen seksueel geweld van vrouwen door het Japanse leger. Deze martelaren gedenken kan niet los gezien worden van de kruisweg die vrouwen bij seksueel geweld gedwongen worden te gaan. Professor Borgman verwoordde het gedenken van deze slachtoffers in 2012 tijdens de Mgr. Schravenlezing als volgt: ‘Gedenken van slachtoffers van seksueel geweld is een vorm van protest tegen deze praktijk’. Door hen te gedenken doe je wat de martelaren in China deden. Deze bezinningsviering staat in het teken van beide kruiswegen en wordt mede verzorgd door de Gregoriaanse vrouwenschola ‘Voces Caelestes’ uit Nijmegen onder leiding van Hanneke van der Grinten.

Op zondag 12 oktober a.s. wordt om 10.30 uur in een speciale eucharistieviering in dezelfde Nicolaaskerk van Broekhuizen het lijden en de dood van deze martelaren ‘gevierd’. Een speciale celebrant komt daarvoor over uit het Belgische Leuven. Pater Jeroom Heyndrickx, Scheutist, oud-directeur van het Verbiest Instituut van Leuven en kenner bij uitstek van het huidige China. Hij zal tijdens de preek ingaan op de betekenis van de marteldood van bisschop Schraven en medemartelaren voor het huidige China. De eucharistieviering wordt mede verzorgd door het Gregoriaanse mannenkoor ‘Schola Cantorum Sanctus Michael’ uit Sittard onder leiding van dirigent/organist Ad Gijzels.

Na de dienst in de kerk kunnen belangstellenden deelnemen aan de lunch in het Maaspaviljoen van Broekhuizen. Zij hoeven alleen maar de straat over te steken. Aanmelden voor deze lunch kan door overmaking van 15 euro op het banknummer van de Schraven Stichting: IBAN: NL74RABO0148175341.

Na de lunch volgt rond 13.00 uur de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing met als gastspreker bovengenoemde Pater Jeroom Heyndrickx CICM uit Leuven met als thema: ‘De huidige situatie van de kerk in China’.
Wat heeft het werk van bisschop Schraven en lotgenoten als missionarissen in China uitgehaald? Heeft het zin gehad? Pater Heyndrickx heeft jarenlang tijdens vele bezoeken met eigen ogen kunnen constateren dat de kerk in China bloeit! Dat is mede dankzij de inzet van bisschop Frans Schraven en gezellen.
Ook deze lezing wordt gegeven in de Nicolaaskerk van Broekhuizen en staat open voor iedereen zonder vooraanmelding.
Voor verdere info zie op www.mgrschraven.nl

terug naar het archief