PERSBERICHT

CHINESE UNIVERSITEITEN OVER VERMOORDE BISSCHOP SCHRAVEN

De bevrijding van Nederland 70 jaar geleden staat in de volle belangstelling. Ook in China staat men stil bij de Tweede Wereldoorlog. Ter voorbereiding op hun bevrijding van de Japanse bezetting in 1945 wordt dit najaar op twee Chinese universiteiten aandacht besteed aan de in 1937 vermoorde bisschop Frans Schraven uit Lottum/Broekhuizenvorst.

Op de universiteit van Shijiazhuang, vlak bij de plaats Zhengding waar bisschop Schraven c.s. vermoord is, wordt op 28 en 29 oktober een symposium gehouden waarbij de massamoord van Zhengding centraal staat. Academici van over de hele wereld zijn uitgenodigd er te komen spreken zowel over deze massamoord als over soortgelijke pogingen van humanitaire hulp als bisschop Schraven aan het Chinese volk gaf tijdens de bezetting van China. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden in China op allerlei plaatsen ‘veiligheidszones’ opgezet om Chinese vluchtelingen onderdak te bieden. Wereldberoemd die van Shanghai waar de Franse pater Jezu├»et Jacquinot 300.000 vluchtelingen opving en nog bekender is de veiligheidszone die de Duitser John Rabe in Nanking opzette. Over heel China werden dezelfde initiatieven genomen, maar meestal op veel kleinere schaal door missionarissen, zendelingen en boeddhistische monniken in kerken, kloosters en tempels. Een van deze vluchtelingenzones was de missieresidentie van bisschop Schraven in Zhengding, waar hij bescherming bood aan 5-6.000 (soms vindt men het getal van 10-20.000) vluchtelingen. Op 9 oktober 1937 kwam Schraven na de verovering van de stad met 8 Europese medewerkers op gruwelijke wijze om het leven. Zij gingen tot het uiterste bij de bescherming van Chinese vrouwelijke vluchtelingen. Dit drama was onder het stof van de geschiedenis verdwenen en is pas de laatste jaren naar boven gekomen. Die vergetelheid is vooral ontstaan door het grote stilzwijgen dat belanghebbende partijen vanwege allerlei motieven zichzelf oplegden en opgelegd kregen. Twee onderzoekers van de Mgr. Schraven Stichting zullen hierover het woord voeren op dit symposium in China. Na grondige analyse van de historische documenten wordt door hen de uitdrukking ‘samenzwering van stilzwijgen’ gebruikt. Deze moord is decennialang omgeven geweest met grote verwarring en onduidelijkheid en rijk aan tal van interpretaties van de feiten waardoor men door de bomen het bos niet meer zag. Op het symposium zullen verschillende van deze ‘mistbanken’ nader geanalyseerd worden en saillante uitkomsten opleveren. De inleiders hopen daarmee tot meer helderheid te komen in een kwestie die nog steeds tot op vandaag de gemoederen hoog doet oplopen. Europese en Chinese inleiders zullen andere facetten van deze moord op 9 Europeanen belichten en daarmee het grote zwijgen rond dit drama definitief doorbreken. In totaal zullen drie Nederlandse onderzoekers het woord voeren bij dit symposium.

Op de Fudan universiteit van Shanghai vindt op 8 en 9 november een soortgelijk symposium plaats, waar opnieuw vanuit de Mgr. Schraven Stichting maar dan vanuit een ander gezichtshoek over de massamoord van Zhengding gesproken gaan worden.

Bisschop Schraven en zijn lotgenoten krijgen in China steeds meer aandacht tot zelfs bij de nationale leiders van het land. Hun strijd voor gerechtigheid in oorlogstijd mag juist in onze tijd te midden van regionale spanningen en conflicten gehoord en nagevolgd worden.
Het is een zeer positieve ontwikkeling dat nu in China op twee universiteiten zo nadrukkelijk aandacht aan hen wordt besteed.

Voor informatie: Mgr. Schraven Stichting stichting.mgr.schraven@gmail.com

terug naar het archief