PERSBERICHT

Zaligverklaringproces Schraven in Rome van start

Vanuit Rome is het bericht binnengekomen dat op dinsdag 17 maart jl. het dossier voor de zaligverklaring van de in China vermoorde bisschop Frans Schraven uit Lottum/Broekhuizenvorst officieel is geopend. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat het zover was. Op 4 januari 2014 is het proces in het bisdom Roermond formeel in Panningen afgesloten met de verzegeling van het dossier dat naar Rome is gestuurd. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat het dossier daar is geopend? Alle 'departementen' binnen het Vaticaan hebben eerst groen licht kinderen aan het werk moeten geven. Dat is dus blijkbaar positief verlopen en zo kon de tweede fase ter voorbereiding van de zaligverklaring met de opening van het dossier in Rome van start gaan. Een medewerker van de Congregatie voor de Heiligverklaringen gaat nu aan de slag om te controleren of het hele proces in Nederland volgens de voorgeschreven regels heeft plaats gevonden. Daarna wordt een historicus benoemd die op basis van de aangeleverde materialen een document moet schrijven. In het 1800 pagina’s tellende dossier zelf zitten alleen de belangrijke basisstukken en niet het historisch verslag. Dit moet nog gebeuren. In dat document moeten twee cruciale vragen beantwoord worden, n.l. zijn bisschop Schraven en medemartelaren in China daadwerkelijk vermoord en vervolgens de vraag of zij daarmee ook werkelijk martelaren zijn. De uitvoering zal zeker nog heel wat tijd vragen. De voorzitter van de rechtbank in Nederland vertelde onlangs in Broekhuizen aan de aanwezigen bij de boekpresentatie over de pelgrimsreis naar China in 2014 dat verschillende bisschoppen opnieuw een brief naar Rome hebben gestuurd waarin zij om die zaligverklaring vragen. Zo schreef de aartsbisschop van Mechelen/Brussel een voortreffelijke brief, net als hulpbisschop E. de Jong van Roermond en kardinaal Eijk van Utrecht. Met spanning wordt uitgezien naar de goede afloop.

terug naar het archief