PERSBERICHT
HERDENKING TE BROEKHUIZENVORST VAN DE MOORD OP BISSCHOP FRANS SCHRAVEN IN CHINA

De jaarlijkse herdenking van de massamoord in China in 1937 staat voor de deur. Vrijdag 9 oktober, de dag waarop de gruwelijke slachting plaats vond, wordt om 19.00 uur een vesperviering gehouden in de parochiekerk van Broekhuizenvorst. kinderen aan het werkIn deze viering staat de kruisweg van bisschop Frans Schraven en zijn gezellen centraal samen met de kruisweg van een slachtoffer van een seksueel geweld. Bisschop Schraven kwam immers gewelddadig om het leven, toen hij opkwam tegen het gebruik van vrouwen als seksslavinnen.
De recente gebeurtenis in Valkenburg waarbij een minderjarig meisjes in een hotel tot seks gedwongen werd, heeft hun schrijnend bestaan door toedoen van loverboys opnieuw landelijk voor het voetlicht gebracht. Tijdens de vesperviering wordt daarom ook de kruisweg van een slachtoffer van een loverboy gevolgd. De vesperviering wordt muzikaal verzorgd door de dwarsfluitist Theo Jeuken uit Geysteren. Na afloop kan er worden nagepraat bij een kopje koffie.

Op zondag 11 oktober zullen Mgr. Schraven en Gezellen ook tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur worden herdacht in de parochiekerk van Broekhuizenvorst. De hoofdcelebrant is professor Tjeu van Knippenberg die ook de predicatie zal houden, terwijl het parochiekoor zorg zal dragen voor de zang. Rond 11.30 uur is er een intermezzo waar koffie of thee wordt geschonken en een broodje wordt aangeboden. Om 12.00 uur wordt de jaarlijkse ‘Mgr.Schravenlezing’ gehouden door de heer van Knippenberg. Het thema zal zijn: “De spiritualiteit van bisschop Schraven” . Het vorig jaar tijdens de conferentie over de moord op de martelaren in China gaf hij dit betoog dat drie delen omvatte: Wat is spiritualiteit? Wat is de spiritualiteit van Vincent Depaul, stichter van de congregatie van de Lazaristen. Zeven van de negen martelaren behoorden tot deze congregatie. Hoe gaf bisschop Schraven concreet vorm aan deze spiritualiteit bij zijn dienst aan het Chinese volk en zijn opkomen voor vluchtelingen en vrouwen op de fatale avond van zijn dood.

Tijdens het intermezzo en na de conferentie is er gelegenheid de gedachteniskapel te bezoeken. Deze kapel heeft onlangs een definitieve afronding gevonden door de plaatsing van een hekwerk dat de gedenkkapel afsluit van de rest van de kerk. Nu is de kapel voortaan dagelijks toegankelijk voor bezoekers. Ook de vormgeving van een tentoonstelling in die kapel van waardevolle herinneringsvoorwerpen is tot stand gekomen. Dat alles maakt een bezoek aan de gedenkkapel meer dan de moeite waard. Iedereen is van harte welkom bij deze jaarlijkse herdenkingsvieringen voor bisschop Schraven en gezellen.

terug naar het archief