PERSBERICHT
Bisschop Wiertz groet Chinese katholieken

‘Vanuit het bisdom Roermond groet ik u. In mijn hart ben ik bij u en in gebed voel ik me nauw met u verbonden’.  Met deze woorden richtte Mgr. Wiertz zich in een brief tot de katholieken van het vroegere bisdom van de Limburgse bisschop Frans Schraven (Lottum/Broekhuizenvorst).  Aanleiding was de 80ste verjaardag van de marteldood van Mgr. Schraven en zijn medemartelaren. In zijn brief roept Mgr. Wiertz in herinnering hoe vanuit zijn bisdom Frans Schraven vanuit een klein dorp naar de andere kant van de wereld trok om Christus na te volgen. ‘Toen  duistere machten het leven van honderden vrouwen bedreigden, is Mgr. Schraven in de bres gesprongen en moest het met zijn leven bekopen’. De brief van Mgr. Wiertz werd in China in het Nederlands voorgelezen door de Provinciale Overste van de Franciscanen en daarna in het Chinees vertaald. Een daverend applaus dat volgde, verwoordde de dankbare instemming van de Chinese katholieken.
De provinciale overste maakte deel uit van een groep van 19 Belgische en Nederlandse pelgrims bij een 14 daagse reis naar China in de voetsporen van Nederlandse bisschoppen en martelaren in het ‘Rijk van het Midden’. Hulpbisschop E.  de Jong die namens Mgr. Wiertz zou deelnemen, moest zeer teleurgesteld afhaken omdat hem kort tevoren het visum was geweigerd vanwege het aanstaande Partijcongres in Beijing. Tijdens een indrukwekkende viering in een grote bomvolle kerk van Qiaozhai op zondag 15 oktober werd de massamoord herdacht. Op de sterfdag zelf,  maandag 9 oktober,  was dit al gebeurd in de kerk van Zhengding met vertegenwoordigers uit Shanghai en Beijing. Bij die gelegenheid werd een groot wit marmeren beeld van bisschop Frans Schraven ingezegend. Een beeld dat het karakter van bisschop Schraven weergeeft:  sterkte, kracht, goedheid en vastberadenheid. Een speciaal museum houdt de nagedachtenis aan deze ‘grote helden’ in China levend. Een rondgang langs bijzondere plekken, de plaats van de moord, het vroegere missieterrein en het kerkhof waar de gevonden resten uit de brandstapel begraven werden, was letterlijk gaan in de voetstappen van deze martelaren.
De martelaren in China staan ook daar steeds meer in de belangstelling. Meteen na het Nationale Volkscongres vond in Beijing een tweede conferentie plaats over de marteldood van bisschop Frans Schraven en gezellen. Dertig Chinese professoren wisselden van gedachten over de betekenis van deze massamoord. ‘Wij hopen hiermee in China de weg te banen voor een zaligverklaring van deze martelaren’, zo luidde het commentaar van een van de organisatoren.

Mgr. Wiertz in zijn brief: ‘Als katholieke gelovigen maken wij deel uit van een wereldkerk’. De pelgrimage had juist dat effect zoals een Chinese bisschop verwoordde: ‘Jullie bezoek haalt ons uit een isolement. Wij willen graag bij de wereldkerk horen en dat gevoel geven jullie ons nu wij samen kunnen bidden en vieren’.   De brief van bisschop Wiertz was van die verbondenheid een bijzonder bewijs en werd zeer gewaardeerd.
Vincent Hermans, secretaris Mgr. Schraven Stichting.
Voor info: zie www.mgrschraven.nl. of de blog: china2017.lucvos.be

terug naar het archief | terug naar de startpagina