Persbericht:
de boodschap van martelaren in China aan China

Eind oktober werd in de Chinese hoofdstad een conferentie belegd om de tachtigste verjaardag te markeren van de ‘massamoord van Zhengding’. Buitenlandse missionarissen uit vijf verschillende Europese landen onder wie de Nederlandse bisschop Frans Schraven, werden  door het Japanse leger gedood bij de poging om het leven van honderden Chinese vrouwen meisjes te beschermen. De gebeurtenis vond plaats op 9 oktober 1937 tijdens de Japanse bezetting, twee maanden vóór de massamoord van Nanjing toen meer dan 300.000 Chinezen werden gedood. De conferentie was georganiseerd door het Institute of Christian Studies of Chinese Academy of Social Sciences and door de Faith Cultural Society of the Catholic Church.  De conferentie maakte deel uit van een aantal initiatieven zowel in China als in Nederland om deze massamoord, waarbij de missionarissen levend werden verbrand te gedenken. In beide landen werd gereflecteerd op ‘de betekenis van deze massamoord voor China’.

In Nederland hield Fr. Jeroom  Heyndrickx CICM van het Verbiest Institute in Leuven de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing. Hij benadrukte dat binnen China jarenlang katholieke missionarissen en hun werk niet goed gewaardeerd werden door officiële instanties en ook niet door de doorsnee burger. Zij werden vereenzelvigd met de kolonialisten en imperialisten uit het Westen die China hadden leeggeplunderd en vernederd. De communisten verspreiden nog sterker dan tevoren dat imago van ‘imperialist, kolonialist en uitbuiter van het volk’. Slechts de christenen kenden en waardeerden het ware  werk van de missionarissen. ‘Het oude negatieve imago van de buitenlandse missionaris leeft voort bij de niet-christenen’. Het verhaal van Mgr. Schraven en gezellen nuanceren dat negatieve imago. Zij werden vermoord door de Japanners, ‘de grote vijanden van China’. En sterker zelfs ze werden vermoord vanwege hun verdediging van Chinese vrouwen.  ‘Dit is een historisch feit met een nieuwe boodschap’. Dit verhaal kreeg maar weinig aandacht totdat men het proces voor hun zaligverklaring opende. ‘Hier leert China een ander type katholieke martelaren kennen’, missionarissen die hun leven gaven uit liefde voor het Chinese volk.  China en zelfs de kerk in China moet nog leren de nieuwe betekenis van de boodschap van bisschop Schraven te ontdekken en waarderen, aldus Fr. Heyndrickx.  ‘Zo zet Mgr. Schraven zijn zending als missionaris in China vandaag nog voort’. Daarin dragen de martelaren bij aan de opbouw van de kerk van China vandaag.

Het door Fr. Heyndrickx geconstateerde historische feit van de martelaren werd eind oktober openlijk erkend tijdens de conferentie in Beijing door wetenschappers en professoren van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, het grootste historisch en sociaal onderzoekscentrum in de Volksrepubliek China, de denktank van de overheid in Peking.  De conferentie ging zelfs verder en vroeg aandacht voor de bijdrage van missionarissen in het algemeen aan de ontwikkeling van de Chinese samenleving, speciaal op het terrein van opvoeding, cultuur en caritatief werk ten gunste van de meest hulpbehoevenden.  Gepleit werd voor een objectieve en rechtvaardige kijk op het werk van de missionarissen.

Functioneren deze missionarissen daadwerkelijk als breekijzer bij de afbraak van het vastgeroeste negatieve imago van missionarissen in China? De conferentie maakte duidelijk dat het scheldwoord ‘imperialisten en kolonialisten’ niet zonder meer van toepassing is op  martelaren  die hun leven gaven voor de Chinezen. De erkenning van de humanitaire bijdrage van de missionarissen aan het Chinese volk in aanwezigheid van politieke vertegenwoordigers is een belangrijke bijdrage aan het nuanceren van de officiële lezing  over de missionarissen  bij de communistische autoriteiten in China. Hierin kan deze conferentie baanbrekend worden genoemd. Uit de conferentie blijkt hoezeer Fr. Jeroom begin oktober in Nederland profetische woorden sprak.

‘In hun dood hebben zij het gezicht van Christus laten zien, dat elk mens, westerling of Chinees, man én (vooral  ook vrouw) respect verdient als beeld van God’, aldus Fr. Heyndrickx. Met deze boodschap is  Mgr. Schraven inderdaad zijn zending als missionaris in China al begonnen is.  Een eventuele zaligverklaring zal zelfs werken als een megafoon van die boodschap aan China.
V. Hermans, secretaris Mgr. Schraven Stichting Nederland
november 2017

terug naar het archief | terug naar de startpagina