NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 39, september 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Herdenking moord op Bisschop Schraven en gezellen 2015 op 9 oktober

VESPERVIERING

De kruisweg van Bisschop Frans Schraven en gezellen en de kruisweg van een slachtoffer van een loverboy

Tijd: 19.00 uur
Plaats: parochiekerk van Broekhuizenvorst
Met medewerking van dwarsfluitist Theo Jeuken uit Geysteren
Na afloop na te praten met een kopje koffie in de kerk