NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 39, september 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Buitenlandse gasten bezoeken gedenkkapel bisschop Schraven

Tijdens een kort verblijf in Nederland wilden twee buitenlandse gasten uit Ethiopië en Italië zeer graag de gedenkkapel bezoeken van de in China vermoorde bisschop Frans Schraven. De Ethiopische provinciale overste van de paters Lazaristen in Addis Abeba Getahun Fanta Shikune en de Indiër Shijo Kanjirathamkunnel woonachtig in Rome, onderbraken hun verblijf elders om eindelijk de plek te kunnen bezoeken waar ze zoveel over gehoord hadden.

Foto: links p. Getahun en rechts p. Shijo

Vooral bij de Indiër Shijo was de verwachting hoog gespannen. Hij is in Rome verantwoordelijk voor het zaligverklaringproces van bisschop Schraven c.s. en als zodanig de verbindingsman met het Vaticaan. Afgelopen jaar was hij ook aanwezig bij de conferentie over de martelaren in China. Het hele verhaal is hem zeer vertrouwd. Beide heren lieten zich uitvoerig informeren over het kunstwerk in de gedenkkapel en toonden zich geraakt door de aanwezigheid van een belangrijk relict van de martelaren: hun as in de reliekschrijn.

Spontaan schreven beiden in het gastenboek. Pater Shijo schreef een gebed neer waarin hij vraagt voor een snelle zaligverklaring. Pater Getahun wenst degenen die zich inzetten voor die zaligverklaring (o.a. zijn reisgenoot pater Shijo dus!) sterkte en wijsheid toe. Volgens hem wordt er geweldig werk verricht.

Pater Shijo wist te vertellen dat hij een uitnodiging van het Vaticaan heeft ontvangen om in september de Congregatie van de Heiligverklaringen te bezoeken om de volgende fase in het proces te bespreken. Ongetwijfeld zal dit bezoek aan de gedenkkapel in Broekhuizenvorst voor hem een extra stimulans zijn om zich voor bisschop Schraven en gezellen voortvarend in te zetten.