NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 39, september 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

 

Chinees bezoek aan de Schravenkapel

Een volgende gast aan de Schravenkapel is op woensdag 19 augustus de Chinese priester Peter. Hij studeert momenteel in België, waar hij twee jaar lang een studie volgt in de sociale leer van de kerk. Tijdens zijn vakantie wil hij per sé Nederland bezoeken. Hij is afkomstig uit de provincie Shanxi, waar vroeger de Nederlandse Franciscanen werkzaam waren. "In onze bisdommen is niets over van het archief van de Nederlandse Franciscanen, alles is tijdens de culturele revolutie in brand gestoken. Ik ben begonnen de oude katholieken te vragen naar de namen van Nederlanders in China en heb een lijst van 120 namen aangelegd, maar het waren er veel meer. Onze mensen kennen alleen de Chinese namen. Welke Europese naam hoort er nu bij de Chinese naam?" Meteen na aankomst in Nederland trekt hij dan ook naar Utrecht om daar in de archieven naar de namen en de levensbeschrijvingen van die personen te zoeken. Emotioneel voor hem is het bezoek aan het vroegere Franciscanenklooster in Weert. Staande in de kapel zegt hij: "Dus van hieruit werden vroeger de Franciscanen naar China uitgezonden?" Hij maakt de ene foto na de andere. Voor hem is deze kapel "heilige grond". Hetzelfde gebeurt met de kapel van de Zusters van Heerlen. "De hoofddeur van de kapel ging alleen open bij uitzending van onze zusters naar de missie, zoals naar China", vertelt de Generale Overste van de zusters hem. Opnieuw is hij geëmotioneerd en verbergt zijn gezicht achter het fotoapparaat.

Ook een bezoek aan de Schraven gedenkkapel staat al lang op zijn programma. "In China horen wij tijdens onze lessen kerkgeschiedenis het verhaal van de marteldood van bisschop Schraven. Iedere priester in het onmetelijke China kent dit verhaal". Het meest van alles is hij geraakt door de aanwezigheid van de as van de martelaren in de nis van de gedenkkapel. "Dat juist as van de martelaren zich in deze kapel bevindt, is buitengewoon. Deze as verbindt ons op bijzondere wijze met deze martelaren. Hun geestkracht gaat uit van deze as. Voor Chinezen is zo"n relikwie van grote betekenis. Deze nis is het hart van de gedenkkapel". Hij kan bijna niet geloven dat de kerk al zo oud is. "Daarmee vergeleken is de kerk in China jong". Zeer geïnteresseerd laat hij zich voorlichten over de symboliek van de poort die momenteel gemaakt wordt als afscheiding van de kapel met de hoofdkerk. Later bezoekt hij het kerkhof en de twee graven van de daar begraven zussen van bisschop Schraven. Hij prijst het onderhoud van het kerkhof. "In China zijn graven zeer belangrijk. Zij verbinden ons met onze voorouders".

Onder de indruk van dit bezoek vervolgt hij zijn tocht naar Lottum om daar plekken te bezoeken die aan bisschop Schraven herinneren. Zijn fotoapparaat heeft het druk, want "aan iedereen wil ik laten zien dat ik hier écht ben geweest. Een onvergetelijke dag in mijn leven".