NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 46, september 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Oktober gedenkmaand: Mgr. Schravenherdenkingen 2016

Op zaterdag 1 oktober: PELGRIMSWANDELING in het voetspoor van bisschop Frans Schraven

Start om 10.30 uur vóór de kerk van Lottum. De wandeling volgt het ’Schravenpad’ zoals dat in Lottum is uitgezet. Het geboortehuis Kaldenbroek wordt bezocht (lunchpauze). Na terugkomst in Lottum gaat de tocht verder langs de Maas naar de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst, waar wordt stilgestaan bij het lijdensverhaal van bisschop Schraven c.s.

De terugkomst in Lottum is gepland rond 16.30 uur. De lengte van de wandeling is ongeveer 16/17 km. Op enkele plaatsen vindt een bezinningsmoment plaats. Tijdens de voettocht wordt uitleg gegeven over het leven van bisschop Frans Schraven. Deelname is gratis. Parkeren op de Markt in Lottum. Lottum is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf de stations van Venray en Venlo. Neem de bus ’Maasdorpen’. Opgave vooraf is niet nodig. De organisatie is in handen van de Mgr. Schraven Stichting i.s.m. de Limburgse Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden (SPV).

Op zaterdag 8 oktober: V E S P E R V I E R I N G

aanvang: 19.00 uur: DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID: ’Het onrecht geduldig lijden’, toegespitst op broeder Antoon Geerts, bisschop Frans Schraven en gezellen

Om 19.45 naar de zaal ’De Pilaar’ onder de basiliek. Onder genoot van koffie of thee vertelt de heer Wiel Bellemakers cm. over broeder Geerts, Mgr.Schraven en gezellen in hun lijden omwille van de verdediging van vrouwen en meisjes tegen geweld. Afronding rond 21.00 uur.

Plaats: De basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch (Geboorteplaats van Br. Geerts.)
Adres: Markt 59 HN Oudenbosch

Met medewerking van diaken Peter Hoefnagels en pastoor Maickel Prasing.


Zondag 9 oktober: HERDENKING MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN

TIJDENS EEN EUCHARISTIEVIERING

aanvang: 10.30 uur
Plaats: Parochiekerk van Broekhuizenvorst

Celebrant en predikant: Hulpbisschop Everhard de Jong van Roermond samen met een delegatie Chinezen.

Zang: Het parochiekoor van Broekhuizenvorst samen met de aanwezige Chinezen.

11.30 uur: Intermezzo

Er wordt in de kerk koffie en thee geschonken en een broodje aangeboden.

12.00 uur: MGR. SCHRAVENLEZING door Mevr. Drs. M. Hermans.

Thema: ’Samenzwering van stilte rond de moord op Mgr. Schraven en gezellen?’

Mevr. M. Hermans is als onderzoekster verbonden aan de Mgr. Schraven Stichting. Zij is de grote motor achter het dossier dat voor de zaligverklaring van Mgr. Schraven en gezellen naar Rome is gestuurd. Met grote deskundigheid heeft zij zich voor deze taak jarenlang ingezet. Voor verdere informatie over het thema, lees het artikel over de ’maand van de geschiedenis’.

13.15 uur: lunch op Kaldenbroek te Lottum

Na afloop van de Mgr. Schravenlezing gaan de Chinese gasten lunchen op het geboortehuis van bisschop Schraven. Iedereen is van harte welkom bij deze lunch.

Door 15 euro over te maken op het banknummer van de Mgr. Schraven Stichting geeft u zich op voor deze lunch. Graag opgave vóór 1 oktober a.s.