NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 46, september 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

maand van de geschiedenis

De oktobermaand is in Nederland de ’Maand van de Geschiedenis’. Op allerlei plekken worden activiteiten georganiseerd. Dit jaar sluit de Mgr. Schraven Stichting zich aan bij dit initiatief met de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing. Het jaarthema is dit keer: ’Grenzen verleggen’. In de publiciteit verscheen het volgende artikel:

Afrekenen met historische grenzen rond de eerste Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Westerse historici plaatsen de Tweede Wereldoorlog tussen 1939 en 1945. Daarmee trekken zij grenzen tussen tijdperken. Er wordt sindsdien gesproken over periodes vóór en na deze oorlog.

Voor historici in het Oosten wordt er anders naar de grens van het begin van de Tweede Wereldoorlog gekeken. Zij laten deze beginnen in 1937 toen Japan de oorlog met China begon bij de Marco Polobrug in Peking. Japan overschreed een grens met miljoenen slachtoffers als gevolg. Aan het begin van deze Tweede Wereldoorlog vielen meteen de eerste drie Nederlandse slachtoffers. Het waren drie missionarissen, bisschop Frans Schraven uit Lottum (L.), Antoon Geerts uit Oudenbosch en Gerrit Wouters uit Breda. Samen met 6 andere Europeanen hadden zij duizenden vluchtelingen opgevangen op hun met hoge muren afgegrensde terrein in de stad Zhengding. Bij de verovering van deze stad door het oprukkende Japanse leger kwamen soldaten Chinese vrouwen opeisen als seksslavinnen voor het overwinnende leger. Frans Schraven en zijn medewerkers verzetten zich heftig tegen deze schending van mensenrechten avant la lettre. Zij vonden dat hiermee een grens werd overtreden die niet toelaatbaar was. Zij moesten het met een gruwelijke dood bekopen. ’s Avonds werden zij levend op een brandstapel gegooid als vergelding voor hun weigering. De eerste Nederlandse slachtoffers worden tot op de dag vandaag in China in officieuze kringen als helden vereerd. Echter niet door de Chinese overheid die de interpretatie van haar geschiedenis naar eigen hand zet en grenzen trekt tussen wat historisch past bij haar communistische ideologie en wat niet. Andere westerse verdedigers van Chinezen tijdens deze oorlog werden afgelopen jaar bij het grote Bevrijdingsfeest in Peking door de overheid onderscheiden. Maar missionarissen blijven ’uitbuiters van het volk en handlangers van het kapitalistisch, koloniale systeem’. Zij passen niet binnen de grenzen van de roemruchte Chinese geschiedenis en worden er doelbewust buiten geplaatst.

De Mgr. Schravenlezing:

Zoals gezegd zal op 9 oktober om 12.00 uur zal in diezelfde kerk te Broekhuizenvorst de jaarlijkse Schravenlezing worden gegeven. Het onderwerp van de lezing, gegeven door Mevr. Drs. M. Hermans, onderzoekster van de Schraven Stichting, handelt over de ’Samenzwering van stilzwijgen rond de moord op Schraven c.s’. Zij was de hoofdspreekster tijdens een symposium over de ’Massamoord van Zhengding’ op de universiteit van Shijiazhuang in China in 2014. Zij zal uit de doeken doen hoe Japan indertijd door grote verwarring te zaaien de historische feiten omtrent deze slachtpartij in Zhengding wist toe te dekken en te verdraaien. De ontkenning van de historische waarheid door het communistische China droeg er toe bij dat pas zeer recent de werkelijke feiten boven water zijn gekomen. Zijn historici niet dagelijks bezig met eerder getrokken grenzen te heroverwegen of onder het puin vandaan te halen? Puinruimen en verleggen van decennialang getrokken grenzen is wat de inleidster in haar lezing gaat doen.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor iedereen.