NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 46, september 2016
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Chinees-poolse pelgrimage naar Broekhuizenvorst

Zondag 9 oktober, de dag waarop bisschop Schraven en gezellen in China werden vermoord, gaat een onvergetelijke dag worden. De eucharistieviering in Broekhuizenvorst krijgt een internationaal karakter vanwege de komst van een groep Chinezen, priesters en religieuzen die in Duitsland studeren en hun bijzondere verering van deze martelaren wil laten blijken. Vanuit de stad Bonn komen zij die zondagmorgen naar de herdenking met bisschop E. de Jong.

Zeer bijzonder wordt dit jaar de deelname van een grote groep Poolse pelgrims. In heel Nederland werken en wonen veel Polen. Zo ook in de omgeving van Horst en zelfs in Broekhuizenvorst. Voor hen bestaat er een speciale Poolse parochie. Op zondag reist pastoor Malys door Zuid-Nederland om in de plaatsen Nuth, Eindhoven, Oss en Horst de mis te lezen voor Polen. Aan het begin van het jaar bezocht deze pastoor de Gedenkkapel van Mgr. Schraven in Broekhuizenvorst, waar ook een Poolse martelaar, broeder Ladislaus Prinz wordt herdacht. Sindsdien is het zijn droom geweest om met Polen een pelgrimage te maken. De eucharistieviering van 10.30 uur krijgt niet alleen een bijzonder karakter door komst van pelgrims uit meerdere landen. In de viering worden ook nog eens een groep Polen door bisschop de Jong gevormd. Een jaar lang hebben deze jongvolwassenen tussen de 15 en 30 jaar zich op het sacrament van het Vormsel voorbereid. Voor hen en voor hun pastoor wordt de pelgrimage naar Broekhuizenvorst een extra onvergetelijke dag. En niet alleen voor hen, ook voor de parochianen van Broekhuizenvorst zelf, die voor het eerst in haar geschiedenis een internationale groep pelgrims mag verwelkomen om samen met hen de martelaren in China te gedenken.

U bent van harte welkom om deze bijzondere herdenking mee te maken.