NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 9 nummer 53, december 2017
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Brief van de generale overste

De Generale Overste van de Lazaristen te Rome Thomaz Mavric schreef een speciale brief die bij de officiële herdenking in Zhengding op 9 oktober werd voorgelezen:

Aan de geloofsgemeenschap van het bisdom Zhengding/Shijiazhuang.

De genade van onze Heer Jezus Christus zij altijd met U.

Dierbare gelovigen in Christus, van de kerk in Zhengding/ Shijiazhuang waarmee de Lazaristen en Dochters der Liefde zich zo vele jaren verbonden voelen.
lees verder

brief aan de deelnemers van de conferentie over mgr. Schraven

Aansluitend aan de pelgrimage in China vond op de universiteit van Peking een driedaagse conferentie plaats over de historische en actuele betekenis van de moord op bisschop Schraven en gezellen. Men kreeg pas op het allerlaatste moment toestemming van de autoriteiten om deze te mogen houden. De organisatoren hadden graag de pelgrims aanwezig gezien bij de conferentie, maar het was praktisch onhaalbaar. Zeer spijtig. Daarom werd vanuit de familie Schraven een brief geschreven als volgt:

Aan alle deelnemers aan de conferentie op de 80ste verjaardag van de massamoord van Zhengding bij het begin van de anti-Japanse oorlog.

2017 markeert de 80ste verjaardag van de anti-Japanse oorlog, maar ook van het verdriet en de kwaadheid van de familie Schraven. Ik herinner me de tranen in de ogen van mijn grootmoeder, de oudste zus van Frans Schraven, als zij de moord op haar broer in China in herinnering bracht.
lees verder

De media over de conferentie: Universiteit Peking over vermoorde bisschop Schraven en gezellen

Een opmerkelijke conclusie op het einde van een driedaagse conferentie op de universiteit van Peking eind oktober: 'Veel missionarissen in China toonden tijdens de Japanse inval in China in de Tweede Wereldoorlog een grote liefde voor het Chinese volk, ja zij werden zelfs op een gruwelijke wijze vermoord bij de verdediging van Chinese vrouwen en kinderen tegen het geweld van binnendringende soldaten'. Deze belangrijke erkenning komt van wetenschappers en professoren van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen, het grootste historisch en sociaal onderzoekscentrum in de Volksrepubliek China, de denktank van de overheid in Peking.
lees verder

Toespraak in de kathedraal van Datong op zondag 22 oktober 2017

Beste broeders en zusters in de Heer,

Vandaag is het voor ons een speciale dag, nu we hier samen zijn. We hebben samen tot dezelfde God gebeden, verenigd als één familie.

Onze groep pelgrims bestaat uit mensen uit België en Nederland. Meer dan 660 missionarissen van Scheut uit deze landen kwamen naar China om te werken in Binnen-Mongolië en in dit bisdom van Tatung.
lees verder

korte berichten

Bedevaart uit Weesp

Maandag 6 november jl. bracht een hele bus pelgrims naar de Gedenkkapel van bisschop Frans Schraven in Broekhuizenvorst. Onder leiding van pater Jan Haen maakte een groep van zo'n 40 bedevaartgangers uit Weesp e.o. een bedevaart langs verschillende plekken in Nederland. Voorzitter Harry Schraven heette hen namens het bestuur van de Schraven Stichting en de parochiefederatie welkom. Pater Jan Haen, de kunstenaar die de gedenkkapel met zijn kunstwerk kleur en fleur gaf, lichtte de betekenis toe.
lees verder


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting: Kloosterstraat 54, 6369 AE Simpelveld, tel. 0455445419
Website: www.mgrschraven.nl Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting
Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
Voorzien van de ANBI-status.