NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 66, nr. 1 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Vincent Hermans treedt af als bestuurslid en secretaris van de Mgr. Schravenstichting.

Wegens zijn ziekte heeft Vincent Hermans besloten om zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting neer te leggen. Hij heeft al jaren samen met zijn vrouw Marja Grim historisch onderzoek gedaan naar het leven van Mgr.Schraven en gezellen, wat resulteerde in een aanvraag tot zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en gezellen.

Vincent heeft aan de wieg gestaan van onze stichting en al jaren heel veel werk verricht, in het bijzonder als secretaris. We zullen zijn inbreng node missen.

Ook heeft hij al 11 jaar de eindredactie van de nieuwsbrief van de stichting gedaan.

Het bestuur dankt hem voor al zijn werk.

Hij zal het zeker waarderen om een bericht te ontvangen:

Adres:

Kloosterstraat 54
6369 AE Simpelveld

Mw. Isabel Bakker-Schraven heeft in december afscheid genomen van het bestuur van de Mgr.Schravenstichting. Zij heeft bij de oprichting van de stichting veel werk verzet en zij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de werkgroep memorabilia. Het bestuur bedankt Isabel voor haar betrokkenheid en inzet.