NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 66, nr. 1 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Nieuwe bestuursleden Mgr.Schravenstichting

Na het vertrek van Isabel Bakker-Schraven en Vincent Hermans kunnen we drie nieuwe bestuursleden per 4 maart 2020 verwelkomen:

Lau Engels, geb 25 augustus 1944, woont te Munstergeleen
Cia Schraven, geb 23 mei 1953, woont te Den Haag
Cia is de nieuwe secretaris van de Mgr. Schravenstichting
Lukas Schraven, geb 1 januari 1988, woont in Boskoop

Wij wensen deze nieuwe bestuursleden veel succes in onze stichting.