NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 12, nummer 66, nr. 1 2020
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bericht van de Superior Generaal van de Lazaristen uit Rome d.d. 3 februari 2020

De ordening binnen de katholieke traditie bepaalt dat voor een zalig- en heiligverklaring een wonder nodig is. Alleen niet bij martelaren wat een zaligverklaring aangaat. Dit laatste geldt dus ook voor de zeven Lazaristen Mgr. Frans Schraven en gezellen in China. Voor hun heiligverklaring geldt het echter wèl. Onlangs is in Panningen een brief van de Generale Overste Tomaž Mavrič uit Rome gekomen, gericht aan de heren Tjeu van Knippenberg en Wiel Bellemakers met de aansporing te laten bidden tot deze en andere martelaren van de Congregatie. Hij schrijft dat de kerk de verhoring van zo'n gebed tot de martelaren en "Dienaren van God" (zoals Mgr. Schraven en medemartelaren nu heten) met een genezing of een buitengewone en onverklaarbare gebeurtenis als "een teken van God" beschouwt. De Generale Overste vraagt om bij verhoring een volledige documentatie toe te sturen aan de verantwoordelijke persoon in de congregatie, de postulator Giuseppe Guerra in Rome. Dit kan via ons secretariaat.