NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 13, nummer 73, nr. 4 2021
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud


De Mgr. Schraventocht, een wandeling van bezinning, 9 oktober 2021

Zaterdagochtend 9 oktober 2021 arriveerden 20 wandelaars en Henk Erinkveld op het marktplein voor de Sint-Gertrudis-kerk van Lottum. Al vóór 1400 stond op deze plek een eerste kapel of kerk. In de Tweede Wereldoorlog werd de toenmalige kerk verwoest, daarna herbouwd en in 1951 weer in gebruik genomen. Pater Henk Erinkveld was de gids van de wandeling, hij is redemptorist en verbonden aan het klooster Wittem. Hij is actief voor de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. Deze stichting organiseert bijna elke maand een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen binnen en buiten Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd. En 9 oktober is dit jaar de 84e sterfdag van bisschop Frans Schraven, lazarist-missionaris te China, geboren te Lottum.
lees verder


Een terugblik op de Mgr. Schravenherdenking, 10 oktober 2021

De eucharistieviering voorafgaande aan het dagprogramma van de Mgr. Schravenherdenking, werd gehouden in de Parochiekerk H. Naam Jezus te Broekhuizenvorst. Voorganger en cantor was Frans Bomers C.M. en Pater Jeroom Heyndrickx en Father Mathew Gong Zhixi waren de concelebranten. Lector was Mia Janssen, acoliet Theo Cox, organist Carola Hoedemaekers en de projectie van de liedteksten verzorgde Pieter Litjens.

De lezing in dezelfde Parochiekerk van Broekhuizenvorst werd gegeven door Dr. Marian Geurtsen, met als titel '#Metoo op de heiligenkalender. Seksuele intimidatie in de levensverhalen van (vrouwelijke) heiligen'. De verhalen over dit onderwerp van nu en toen worden doorverteld.
lees verder


Muziekspel Helse Liefde - oproep voor donatie

Helse Liefde is een theaterspel van ongeveer anderhalf uur waarin het verhaal van de Nederlandse bisschop Frans Schraven spil en inspiratiebron vormt.

Het Coronavirus heeft het lange tijd Roel Verheggen, de projectleider, en de 50 zangers en spelers niet gemakkelijk gemaakt. Maar nu zijn zij met enthousiasme aan het repeteren. Er is veel blijven "hangen" en iedereen vond het heerlijk weer samen te zingen en te spelen.

Dit jaar repeteren zij nog vier keer, de try-outs worden verwacht medio 2022.
lees verder

Cultuur verbindt. Roel Verheggen heeft de Dr. Peelen cultuurprijs 2021 van de gemeente Boxmeer ontvangen.

'Helse Liefde' kan op veel plaatsen gespeeld worden: in kerken, kleine theaters en gemeenschapshuizen, Zonder grote decors en lichtinstallaties. Zeker voor parochies is Helse Liefde interessant. Heeft u interesse in de voorstelling, stuur dan een bericht via het contactformulier op de website https://www.helseliefde.com/de-voorstelling/In memoriam Wiel Hermans

Op 23 juni 2021 overleed op 82-jarige leeftijd Wiel Hermans, echtgenoot van Marianne Hermans-Keurtsen, broer van Vincent Hermans, de initiator van de Mgr. Schravenstichting, overleden in januari van dit jaar. Wiel werd ook genoemd 'Wisser Wiel' hij was de bewoner van de boerderij 'Op Wis' te Broekhuizenvorst. In de overlijdensadvertentie stond: 'Als je aan de boer zijn grond komt, Kom je aan zijn hart'

Kort nieuws...

In de bijlage treft u het Infobulletin van het Missiehuis St. Jozef aan, nr. 71, gedateerd op 11 november 2021, uitgegeven door de Congregatie der Missie, Lazaristen, te Panningen. De nieuwsbrief is opgesteld door Jos Roemer. In het bulletin een artikel over glasreliëfs van Marianne Lem. In onze volgende nieuwsbrief meer over architect J. Coumans die betrokken was bij de bouw van kerken van de Lazaristen, o.a. de kapel in Panningen. lees verder

Huys Kaldenbroek te Lottum is ingrijpend gerestaureerd. Opdrachtgever is de Stichting Limburgs Landschap. De vroegere splitsing in twee wooneenheden is ongedaan gemaakt. De woning is nu een gastenverblijf, met meer comfort, maar ook met aandacht voor de historische aspecten ingericht. Buiten is de oude binnengracht aangepakt en de brug is weer zichtbaar. De omvangrijke restauratie is mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en de Provincie Limburg.

Het boek The Belgian Mandarin, een nieuwe publicatie in de reeks 'Leuven Chinese Studies', vertelt het verhaal van Paul Splingaerd, een vondeling uit Brussel, geboren in 1842. Toen e missionarissen van Scheut hem in 1865 meevroegen naar China, twijfelde hij geen ogenblik. Samen met zijn Chinese vrouw Catherine, leverde hij een belangrijke bijdrage aan de stichting en ontwikkeling van de missie van Scheut in China en bracht het in de Chinese ambtenarij tot mandarijn. Hiermee trad hij in de voetsporen van de beroemde Vlaamse pater jezuïet en astronoom, Ferdinand Verbiest, de eerste 'Belgische mandarijn'. Voor meer informatie en bestelwijze van dit boek lees verder

De kracht van vrouwen. De Congolese gynaecoloog en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege en zijn team hebben 70 duizend verkrachte vrouwen behandeld, een fractie van de vele honderdduizenden die het door oorlog verscheurde Congo volgens schattingen telt. Al jaren zoekt Mukwege wereldwijd aandacht voor deze horror en massaverkrachtingen in andere landen. Hij sprak wereldleiders toe bij het Europees Parlement, de Verenigde Naties en de G7. Hij won meerdere mensenrechtenprijzen, waaronder in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede (samen met Yezidi-activiste Nadia Murad). Hij bleef als arts werkzaam in het Panzi Ziekenhuis in Congo, daarnaast groeide hij uit tot dé deskundige op het gebied van seksueel geweld die dat met wortel en tak wil uitroeien. Mukwege schreef een boek over zijn ervaringen, getiteld De kracht van vrouwen.

25 november 2021, Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook jij kan laten zien dat je de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunt. Gebouwen overal ter wereld worden oranje uitgelicht. De kleur oranje staat voor een zonsopgang; de dagenraad in een toekomst zonder geweld. https://www.orangetheworld.nl/

Bidden voor het klimaat
In de grote VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow in Schotland kwamen tal van wereldleiders bij elkaar om te praten over maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Paus Franciscus benadrukt steeds het belang van een goede omgang met de schepping. Namens de katholieke kerk nam de tweede man van het Vaticaan kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin aan de conferentie deel. In navolging van de paus zijn veel gelovige katholieken begaan met de natuur en het milieu. Daarom is het goed om rond deze klimaattop ook een extra gebed uit te spreken voor behoud van de schepping. Dat kan eventueel met behulp van het Gebed voor onze aarde van paus Franciscus (uit de encycliek Laudato Si'), lees: https://www.bisdom-roermond.nl/Bidden-voor-het-klimaat

Huis voor de Pelgrim
Twee bestuursleden van de Mgr. Schravenstichting hebben op 3 november 2021 in het Redemptoristenklooster te Wittem het jubileumsymposium bijgewoond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Huis voor de Pelgrim. De vier sprekers gingen in op psalmen als pelgrimsliederen, de belangrijke rol van Maria in het geloof, het nut van volksdevotie en de wijze waarop het Huis voor de Pelgrim de toekomst tegemoet treedt. De lezingen werden omlijst door wonderschone muziek van het Pulse Ensemble uit Utrecht.

Het bestuur van de Mgr. Schravenstichting is voornemens om een alternatieve Mgr. Schraven pelgrimreis te gaan houden, in samenwerking met o.a. het Huis voor de Pelgrim, Verbiestinstituut en de Lazaristen. Deze reis is een acht-daagse busreis en brengt ons naar verschillende voor Mgr. Schraven belangrijke locaties in Nederland, België en Frankrijk, vindt plaats van 2 tot en met 10 oktober 2022 en heeft als thema 'In de eerste voetsporen van Mgr. Schraven'.


Secretariaat Mgr. Schraven Stichting:
Matterhornlaan 23, 5801 KH Venray
Website: www.mgrschraven.nl

Contact: info@mgrschraven.nl
Facebook: www.facebook.com/mgr.schravenstichting

Een donatie of een jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat omĀ  de herinnering levend te houden en het voorbeeld van bisschop Frans Schraven en zijn gezellen uit te dragen, door

  • het ontplooien van activiteiten tegen seksueel geweld
  • het verzorgen van lezingen over dit wereldwijde probleem
  • het inrichten en onderhouden van de gedenkkapel in de parochiekerk te Broekhuizenvorst
  • het uitgeven van nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Bankrekening Mgr. Schraven Stichting: NL74RABO0148175341 BIC: RABONL2U.
De Mgr. Schraven Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)