De Mgr. Schraven Stichting

Tijdens de inval van de Japanners in China werden in oktober 1937 negen missionarissen vermoord en verbrand, waaronder bisschop Frans Schraven.
Aanleiding tot deze gruwelijke daad was de weigering van de bisschop en zijn gezellen om toe te geven aan het bevel van de soldaten om de onder hun hoede genomen vrouwen en meisjes als troostmeisjes ter beschikking te stellen.

Deze daad van zelfopoffering mag tot voorbeeld gesteld worden tot in lengte van dagen.
Ook nu nog worden over de hele wereld mensen verkracht en vermoord door gewetenloze individuen.

Een groep enthousiaste mensen heeft een stichting in het leven geroepen die - deze daad van verzet tegen dit onacceptabele onrecht - levend wil houden

Gedachtegoed van Mgr. Schraven

Het gedachtegoed van Mgr. Schraven moet levend gehouden worden én een steentje bijdragen aan een menswaardiger samenleving!
De Mgr. Schraven Stichting tracht dit te verwezenlijken door: 

  • het inrichten van een gedenkplek voor slachtoffers van seksueel geweld in combinatie met de gedachtenis, aan bisschop Schraven en gezellen met hun memorabilia 
  • het organiseren van activiteiten in en vanuit de gedenkkapel: bijv. gedenkvieringen voor mensen, wier menselijke waardigheid geschonden is, en rondleidingen etc. in samenwerking met andere organisaties op dit terrein.
  • het realiseren van projecten voor vrouwen in China 
  • het verzorgen van lezingen, publicaties (zie de webwinkel), lesbrieven voor basisscholen, het uitgeven van nieuwsbrieven over de ontwikkelingen

Ook u kunt iets betekenen

Het bestuur van de stichting is op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken in de bestaande werkgroepen van de stichting. Ieder kan daarbij zijn eigen talenten inzetten. Zie daarvoor onder de rubriek werkgroepen op de page Organisatie. 
Heeft u nog verdere vragen enz., neem contact op met het secretariaat.

Graag nodigen wij u uit om donateur te worden van de Mgr. Schraven Stichting.
Een jaarlijkse bijdrage stelt ons in staat om de herinnering levend te houden en met allerlei activiteiten een steentje bij te dragen aan een menswaardiger samenleving.

Aanmelding als Donateur Mgr. Schraven Stichting kan via info@mgrschraven.nl onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mail.

U kunt persoonlijk donateur worden voor € 25,-- per jaar of
donateur met partner voor € 35,-- per jaar of
donateur voor het leven voor € 500,-- eenmalig.

Jaarlijks ontvangt u een bericht van de penningmeester, waarna u uw donatie kunt overmaken.
Bankrekening: NL74RABO0148175341 t.n.v. Mgr. Schraven Stichting Venray
IBAN: NL74RABO0148175341    BIC/SWIFT: RABONL2U   

Voorzien van ANBI status: RSIN nummer: 8201 666 50

QR-code

Scan de QR-code om €2,00 te betalen als donatie.
Gebruik daarvoor de camera app op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 30 mei 2024.

Doneren kan ook met deze url: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=GmIFLDMwSGm1I7Td39xlTg

 

Andere taal?