jaarrekeningen | beleidsplannen | jaarverslagen

Mensen achter de Mgr. Schraven Stichting

Sinds 29 augustus 2022 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 • Harry Schraven MD, Venray: voorzitter
 • Cia Schraven, Den Haag: secretaris
 • Gerard Peters, St Anthonis: penningmeester
 • Lau Engels, Munstergeleen
 • Mia Janssen-Brouwer, Tienray
 • Paula Görtz, Helden
 • Lukas Schraven, Boskoop

Comité van aanbeveling:

 • Harry Jaspers, c.m. Panningen zie Lazaristen te Panningen
 • Lic.Alexander de Graaf Woutering, plebaan-deken van Roermond

Adviseurs:

 • Wiel Bellemakers, c.m. Nijmegen
 • Marja Leijten-Schraven, Utrecht
 • Frans Schraven, Tilburg
 • Denise Warringa-Schraven MD, Tilburg
 • Wiel Jenniskens, Broekhuizenvorst
 • Jeu Derikx, Broekhuizenvorst

Correspondentieadres

Mgr. Schraven Stichting
Matterhornlaan 23
5801 KH Venray
e-mail: info@mgrschraven.nl

Bankrekening: NL74 RABO 0148 1753 41 t.n.v. Mgr. Schraven Stichting Venray
Ingeschreven: KvK nr. 14107975

Voor de jaarverslagen zie de page Nieuwsbrief.

Werkgroepen

De Mgr. Schraven Stichting maakt haar doelstelling operabel via verschillende werkgroepen en wel de volgende:

Werkgroep seksueel geweld

Deze werkgroep heeft als opdracht het hoofddoel van de stichting te vertalen in concrete projecten. Dit doel is: een bijdrage leveren aan het voorkomen van seksueel geweld en de bevordering van solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld.
De werkgroep doet een beroep op ervaringsdeskundigen om mee te doen.

Werkgroep gedachtenismonument

De opdracht is het in stand houden van een monument ter nagedachtenis aan Mgr. Schraven en gezellen. Inmiddels is er een gedenkkapel in een zijbeuk van de parochiekerk van Broekhuizenvorst. Hier worden niet alleen de martelaren herdacht van 1937, maar ook de slachtoffers van (sexueel) geweld.
De opdracht wordt behartigd door het hele bestuur inzonderheid het DB.

Werkgroep studie en zaligverklaring

De opdracht is om onderzoek te doen naar het motief en de historische feiten rondom de moord van Mgr. Schraven en gezellen. Indien de resultaten dit rechtvaardigen hoopt de werkgroep bij te kunnen dragen aan de erkenning van hun martelaarschap door Rome. De werkgroep weet zich hier in gesteund door verzoeken uit China. Erkenning van het martelaarschap houdt in dat Mgr. Schraven en gezellen tot de zaligen gerekend mogen worden.

Werkgroep memorabilia

De opdracht is om alle herinneringsvoorwerpen aan Mgr. Schraven in de familie te inventariseren en te beschrijven, te conserveren en tentoon te stellen.

Werkgroep fondsenwerving

De opdracht is om te zoeken naar fondsen om het werk van de stichting mogelijk te maken.

Werkgroep publiciteit en communicatie

De opdracht is om te zorgen voor publiciteit over Mgr. Schraven en gezellen, over activiteiten van de stichting en te zorgen voor regelmatige communicatie met de achterban van de stichting via een Nieuwsbrief, het ontwikkelen van een eigen website en andere communicatieve middelen.

Werkgroep activiteiten

De opdracht is te zorgen voor evenementen zoals een Mgr. Schravenherdenking. Maar allerlei activiteiten kunnen ontwikkeld worden.

We hebben nog veel handen nodig om onze plannen te kunnen realiseren.
Wie wil naar vermogen een steentje bijdragen?

jaarrekeningen

beleidsplannen

jaarverslagen