inhoud/ content/ inhalt/ sommaire

Alle artikelen uit de webwinkel kunnen worden besteld via info@mgrschraven.nl


Eiffeltoren

verslag pelgrimsreis 2014 naar China

Pater Jan Haen, welbekend van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst legt momenteel de laatste hand aan een uitvoerig verslag van de pelgrimsreis naar China van 16 tot 28/31 oktober j.l.. Van elke dag is door een van de deelnemers een verslag geschreven, soms met vaardige en humoristische hand. Het boek begint met een kort overzicht van de geschiedenis van China en de kerk in dat land. Vervolgd wordt met de reisverslagen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de conferentie over de marteldood van bisschop Schraven en gezellen.

Het boek in A4 formaat gaat rond 20 euro kosten. U bent welkom hier op in te tekenen. Geef uw naam en adres door aan de Mgr. Schraven Stichting: info@mgrschraven.nl.

zie nieuwsbrief 36


"Post uit China" van Geert de Sutter

Eiffeltoren

Een geschiedenis van doorleefd geloof met een verrassende actualiteit. De jonge Lazarist Frans Schraven kiest voor een leven als missionaris in China. Een radicale keuze, die ook de Lazaristen Antoon Geerts en Gerard Wouters maken.

Als Frans 31 augustus 1899 in Marseille op de boot stapt, neemt hij je mee naar het China van toen. Hij laat je zien aan welke moeilijkheden en gevaren de missionarissen en de Chinezen het hoofd moeten bieden.

Tijdens de Japanse bezetting van China in 1937 wordt Frans, dan bisschop, opnieuw voor een radicale keuze gesteld. Vanwege zijn beslissing wordt hij, samen met acht andere Europeanen, vermoord. Het motief voor de moord lees je in dit historisch authentieke stripverhaal. De Belgische striptekenaar Geert de Sutter ontving al eerder onderscheidingen voor zijn voortreffelijk tekenaarschap. In dit stripboek toont hij opnieuw zijn grote kunstzinnige bekwaamheid.

Een lezer reageerde: 'Ik heb het stripverhaal verslonden als een dramatisch gebeuren'.

Het stripboek is een uitgave van de Mgr. Schraven Stichting en verscheen in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits en in eenvoudig en traditioneel Chinees.

Het stripboek kost 10 € excl. verzendkosten. Dit geldt ook voor de andere talen. De portokosten voor buiten Nederland zijn op aanvraag.

Verkooppunten in Nederland:

Verkooppunt in België:

Stripboeken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en in eenvoudig en traditioneel Chinees zijn ook te bestellen via het adres van de Mgr. Schravenstichting: info@mgrschraven.nl 


“OVER MIJN LIJK” van Jan Haen en Jef Hendriks licht achtergronden en het concept van de schilderingen in de gedenkkapel van Broekhuizenvorst toe. 

In deze kapel worden zowel de negen martelaren herdacht als hen die geschonden zijn door (seksueel) geweld. Daarom kreeg het boek ook de ondertitel mee: een verhaal voor deze tijd over gerechtigheid.

Kunstenaar-priester Jan Haen brengt de marteldood van Bisschop Schraven en zijn gezellen tot leven op vier prachtige panelen. 

Het verhaal van hun marteldood wordt op een unieke manier verbonden met het thema “omgaan met vrouwen“. Het leven van ieder mens met zijn uniek verhaal drijft op de levensstroom  en wordt gehouden tegen het licht van idealen en wat we ervan maken.  Kunstenaar Jan Haen verwoordt dit kort en krachtig op behartigenswaardige wijze en neemt je mee langs de vier panelen.


Artistiek fotograaf Jef Hendriks zorgde voor de kunstzinnige uitgave.
De prijs is €8. Verkrijgbaar tijdens rondleidingen, die u kunt reserveren  en te bestellen via de webwinkel of te koop in het Missiehuis van Panningen, Kerkstraat 8.


A history of lived Faith with a surprising actuality

Eiffeltoren

The young Vincentian Francis Schraven opts for a life as a missionary in China. A radical choice, which is also made by other Vincentians and a Trappist. When Francis embarks on August 31, 1899, in Marseille, he takes you along to a China of those times. He shows you which difficulties and dangers will be faced by the missionaries, the Daughters of Love, and by the Chinese. During the Japanese occupation of China in 1937 Francis, who is then a bishop, is again faced with a radical choice. Because of the decision he has made, he will be murdered together with eight other Europeans.

You will read about the motive for this murder in this historically authentic cartoon book.


Une histoire d'une foi vécue avec une actualité surprenante

Eiffeltoren

Le jeune lazariste François Schraven choisit pour une vie de missionnaire en Chine. Un choix radical, que les lazaristes Lucien Charny, Eugène Bertrand et le trappiste Emmanuel Robial font également. Quand le 31 Août 1899 François s'embarque à Marseille, il vous amène à la Chine d'alors. Il vous montre les difficultés et dangers que les missionnaires, les Filles de la Charité et les Chinois doivent affronter. Pendant l'occupation japonaise de la Chine en 1937, François, évêque à ce moment-là, est placé encore une fois devant un choix radical. A cause de ce choix, lui, et avec lui huit autres Européens, sont assassinés.

Le motif de ce massacre, vous pouvez le lire dans cette Bande Dessinée historiquement authentique.


Eine Geschichte gelebten Glaubens mit einer überraschenden Aktualität

Eiffeltoren

Der junge holländische Vinzentiner Franz Schraven wählt ein Leben als Missionar in China. Eine radikale Wahl, die auch zwei andere Vinzentiner Thomas Ceska aus Österreich und Wladislaw Prinz aus Polen treffen. Wenn Franz am 31. August 1899 in Marseille das Schiff betritt, nimmt er dich mit in das China von damals. Er zeigt dir, mit welchen Schwierigkeiten und Gefahren die Missionare, die Vinzentinerinnen und die Chinesen konfrontiert sind. Während der Japanischen Besatzung von China 1937 wird Franz, dann schon Bischof ist, aufs Neue vor eine radikale Wahl gestellt. Auf Grund seiner getroffenen Entscheidung wird er zusammen mit sieben anderen europäischen Missionaren und dem Laien Antonin Biskupič ermordet.

Das Motiv des Mordes wirst du in diesem historisch authentischen Comic erfahren.


"Het martelaarschap van Mgr. Schraven en gezellen"

Eiffeltoren

is een klein boekje dat in China gemaakt is bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het bisdom van Mgr. Schraven en de 25 jarige bisschopswijding van zijn huidige opvolger. In China beschouwt men het getuigenis van Mgr. Schraven als een van de roemrijkste bladzijden van haar geschiedenis. Het is een eye-opener om te lezen hoe in China, dat zo lang afgesloten was en door de taal moeilijk toegankelijk, het getuigenis van Mgr. Schraven en gezellen is overgeleverd en nog steeds doorwerkt in de kerk aldaar. Zr. Maria Goretti ging op zoek naar overlevenden. Dit is een Nederlandse editie.

 

De prijs is €3,50 inclusief verzendkosten


Eiffeltoren

Chinareis (2009)

Van de reis naar China werd een prachtige DVD gemaakt door deelnemer de heer Wim Brinkmans uit Horst-Meterik. De DVD duurt 65 minuten en kost €12, inclusief verzendkosten

Een van de hoogtepunten van de China reis was ongetwijfeld de indrukwekkende viering van het 80-jarige bestaan van de Congregatie van de 'Kleine Zusters van St. Theresa' te Anguo, gesticht door de Belg Vincent Lebbe. De Chinareizigers waren daarbij als eregasten uitgenodigd.

Ook van deze dag is een uitvoerige filmreportage gemaakt.

Deze DVD is ook te koop voor €10.


Eiffeltoren

DVD Kaldenbroek- Lottum

Deze documentaire over het leven van Mgr. Schraven is gemaakt bij gelegenheid van de 70e gedenkdag.

Pater Wiel Bellemakers cm vertelt en personen die hem nog gekend hebben komen aan het woord.

Deze DVD kost €10

 

 


Eiffeltoren

DVD 70e sterfdag Mgr. Schraven

Deze dvd is een verslag van de festiviteiten van de herdenking van de 70e sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen.

Deze DVD kost €10

 

 

 


Eiffeltoren

installatie kerkelijke rechtbank

DVD over de installatie van de Kerkelijke Rechtbank van de marteldood van Mgr. Frans Schraven en gezellen

Deze DVD kost €10

 

 

 


De kostprijs van deze dvd's ligt hoog vanwege het hoge aantal uren nodig voor opname en verwerking tot een dvd. De makers van deze dvd's werken voor de Stichting Axideo. De opbrengst komt geheel bij Stichting Axideo. Voor informatie over Stichting Axideo kunt u terecht op de Sint Jansstraat 47, 5964 AB Horst, telefoon: 077-3981165.