NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 25, september 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

UITNODIGING HERDENKING MOORD OP BISSCHOP SCHRAVEN EN GEZELLEN 2013

9 oktober (Sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen)
Gebedsviering en Mgr. Schravenlezing Gebedsviering: HERDENKING SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD.

Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats: parochiekerk van Broekhuizenvorst

Voorganger: de heer Gijs Liefferink, medewerker van de Stichting Religieuzen tegen mensen/vrouwenhandel (SRTV) te Den Bosch.

Met medewerking van de internationale communiteit van zusters van Clara Fey te Vaals.

Mgr. Schravenlezing

Inleider: de heer Gijs Lieffering (SRTV)
Thema: 'Vrouwen/mensenhandel moderne slavernij'.

De Heer Gijs Liefferink was werkzaam als distriktscatecheet in Den Bosch, Amersfoort en Roosendaal. De SRTV werd in 1991 opgericht door Zr. Michel Keessen. Drie jaar later werd Gijs Lieffering er vrijwilliger. Momenteel is hij redacteur van het blad 'Verhandelingen' van de SRTV.

Voor en na de gebedsviering en lezing kunt u de gedenkkapel bezoeken. Na de lezing bent u welkom in het patronaat voor een kopje koffie met vlaai en een nagesprek met de inleider.