NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 25, september 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Zondag 13 oktober EUCHARISTIEVIERING

Tijd: 10.30 uur
Plaats: Parochiekerk van Broekhuizenvorst
Celebrant en predikant: pater Jeroom Heyndrickx cicm

Pater Jeroom Heyndrickx, Scheutist is bij uitstek een kenner van China. Jarenlang was hij als directeur verbonden aan het Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven. Zo'n 70 keer bezocht hij China!

Koor: het parochieel zangkoor van de parochie van Broekhuizenvorst.

12.30 uur: lunch in het Maaspaviljoen te Broekhuizen.

Opgave voor deelname door overmaking van 12 euro op het banknummer van de Schraven Stichting: 1481 75 341 Rabobank te Venray.

Na de lunch nagesprek met pater Jeroom Heyndrickx. Zeer warm aanbevolen! Voor en na de eucharistieviering kunt u de gedenkkapel bezoeken.