NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 25, september 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

PROMOTIEREIS VOOR BISSCHOP FRANS SCHRAVEN IN HET VERRE OOSTEN

Een tijd geleden keerden twee leden van de Mgr. Schraven Stichting terug van een rondreis aan de Republiek China (Taiwan), aan Hong Kong en Macau. Op verschillende plaatsen zijn lezingen gegeven over het leven en sterven van bisschop Frans Schraven en gezellen. Positieve reacties werden ontvangen over de gedenkkapel voor deze martelaren. Het bezoek aan de Trappisten abdij in Hong Kong sprong er uit. Een van de medemartelaren van bisschop Frans Schraven was een pater Trappist. In 1925 kreeg bisschop Schraven te horen dat men een plek zocht voor de stichting van een nieuw Trappistenklooster in China . Hij bood een stuk grond van 100 ha aan, een soort eiland omsloten door 2 rivierarmen. De Trappisten namen zijn aanbod aan. Daarna stuurde Frans Schraven een brief aan alle parochies van zijn bisdom om dit blijde nieuws aan te kondigen. Tevens vroeg hij om donaties voor de realisering van de gebouwen. De opbrengst was zo groot, dat zijn vicaris generaal de hele nieuwbouw met deze giften kon financieren. Toen de eerste monniken arriveerden, was het klooster klaar. De monniken waren zo dankbaar dat ze hun blijdschap jegens bisschop Schraven uitdrukten in de naam van hun klooster: 'Onze Lieve vrouw van Vreugde'. Nu nog staat op dat voormalige kloosterterrein een steen waarop de Trappisten na de moord van 1937 in het Chinees hun dankbaarheid aan bisschop Schraven weergeven. Na de communistische overname in 1947 vluchtten de monniken naar Hong Kong waar de abdij nog steeds bestaat. Al verschillende jaren heeft de Mgr. Schraven Stichting contact met deze abdij op zoek naar gegevens over de moord. Twee jaar geleden bracht de huidige overste van de abdij een bezoek aan Nederland en hij bezocht toen o.a. de parochiekerk van Broekhuizenvorst en beluisterde de plannen voor de gedenkkapel. Hij nodigde de Mgr. Schraven Stichting toen uit voor een bezoek aan Hong Kong om het verhaal van de moord op Mgr. Schraven aan de monniken te vertellen.

Eén persoon in het bijzonder heeft uitgekeken naar dat bezoek. Het is pater Benedict Chao nu 95 jaar oud. Hij was op de missieterrein aanwezig tijdens de moord op Mgr. Schraven. 'Ik had die avond maar uit het raam hoeven te kijken en had met eigen ogen de ontvoering kunnen zien'. Hij was vroeger misdienaar bij Mgr. Schraven en zijn vader was hulp van de bisschop bij al zijn vormreizen. Zijn gezicht bloeide helemaal open toen hij de Nederlandse gasten zag. Hij genoot zienderogen van dit uitzonderlijke bezoek. Hij blijkt nog een uitstekend geheugen te hebben als hij in het stripboek wijst naar de afbeelding van een van de medemartelaren met de woorden: 'Zo'n dik gezicht had hij niet en hij had ook geen snor'. Drie keer is er een conferentie aan alle monniken gegeven over de gebeurtenissen van 1937. De overste vertaalde elke zin in het Chinees. Er was grote aandacht voor het verhaal. Het is voor hen een vreugde dat de Mgr. Schraven Stichting bezig is met de zaligverklaring van een van hun vroegere monniken, hun eerste martelaar in China. Het is een aparte ervaring tijdens de lezingen in China op een groot scherm de kerk van Vorst te zien verschijnen mét de gedenkkapel. Overal zegt men met belangstelling de ontwikkelingen te volgen. De monniken en met name pater Benedict van Hong Kong bieden de steun aan waar ze goed in zijn: hun gebed.