NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 25, september 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Welkom en afscheid van websitebeheerders

Het gaat om mensen die alleen áchter de schermen werken, zodat u óp uw scherm iets moois kunt zien: de websitebeheerders. Elke aanvulling en wijziging wordt door hen nauwlettend uitgevoerd. De heer Pieter Litjens (Broekhuizenvorst) heeft de website bij de start opgezet. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Onlangs heeft hij de stok doorgegeven aan een opvolger. Het was met hem altijd prettig samenwerken. We danken Pieter heel hartelijk voor jarenlange trouwe inzet. Zijn opvolger is de heer Geert de Vos (Hoofddorp). Deze laatste heeft meteen zijn eigen stempel gedrukt, zoals u kunt zijn aan de wijze van presentatie van de Nieuwsbrief. We zijn blij met zijn bereidheid en verwelkomen hem in zijn nieuwe functie. Geert, veel succes!