NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 26, november 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Terugblik Herdenkingen 2013

Met groot enthousiasme en vol overgave zien de aanwezigen bij de Mgr. Schraven herdenking op woensdag 9 oktober jl. een groepje zusters aan het werk bij de muzikale omlijsting van de gebedsviering voor slachtoffers van seksueel geweld.
lees verder

Herdenking sterfdag bisschop Schraven en gezellen op zondag 13 okt

Op de verjaardag van Frans Schraven 140 jaar geleden in Lottum, vindt in Broekhuizenvorst op zondagmorgen een waardige eucharistieviering plaats. Van allerlei kanten uit het land komen mensen samen, zoals Den Haag en Utrecht enz.
lees verder

Mgr Schraven ter sprake in Duitsland

Half september is een serie lezingen met als thema ‘Geloofsgetuigen’ van start gegaan met een lezing over de moord op bisschop Frans Schraven en gezellen in China. De lezingencyclus is georganiseerd in het kader van “Het Jaar van het Geloof “(2012-2013).

lees verder

PRACHTIGE VERLICHTING IN DE GEDENKKAPEL GEREALISEERD

Het bestuur van de Schraven Stichting is bijzonder trots op de in september aangelegde verlichting in de gedenkkapel. Enkele vakmensen met kunstzinnige aanleg hebben er iets speciaals van gemaakt. We laten hen zelf aan het woord, zoals ze dat op hun website aangeven
lees verder