NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 27, december 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

In de maand maart werd te Panningen de kerkelijke rechtbank geïnstalleerd voor de zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en gezellen. Na drie kwart jaar kan het werk in Nederland worden afgerond. Bisschop Frans Wiertz gaat dit doen tijdens een slotceremonie opnieuw te Panningen.

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE
S L O T C E R E M O N IE
KERKELIJKE RECHTBANK
door bisschop Frans Wiertz van Roermond
ZALIGVERKLARING BISSCHOP FRANS SCHRAVEN EN GEZELLEN

Datum: vrijdag 3 januari 2014 om 10.00 uur
Plaats: Missiehuis St. Jozef Kerkstraat 8 te Panningen

Programma:
10.00 uur: Eucharistieviering met de communiteit. Celebrant bisschop Frans Wiertz
10.30 uur koffie in de Vincentiuszaal
11.00 uur slotceremonie
12.00 uur einde

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OP DEZE SLOTCEREMONIE MET EEN OPENBAAR KARAKTER.