NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 27, december 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

EEN OPMERKELIJKE VONDST

kinderen aan het werkBij archiefonderzoek in Rome werd onlangs het bisschopswapen gevonden van de Chinese opvolger van Frans. Schraven, Mgr. Job Tch’enn. Het toont in het hart twee afbeeldingen, rechts de Sint Pieter in Rome, plaats waar Petrus de marteldood stierf en links de pagode van Chengtingfu/Zhending waar Frans Schraven en gezellen een gewelddadige dood vonden. Eronder staat de tekst: ‘Martyrum vestigia sequemur, laten we volgen de voetstappen van de martelaren’. Anders gezegd: Frans Schraven is zijn voorbeeld.

Het voorbeeld van Frans Schraven gaat nog steeds door, zo als ook de huidige ondergrondse opvolger van Frans Schraven getuigt: ‘Mogen wij in staat zijn hun voorbeeld na te volgen… ‘ Hij roept gelovigen in China op om ‘deze moedige martelaren na te volgen’. Wie het levensverhaal van deze ondergrondse bisschop leest, is onder de indruk hoe hij deze woorden in daden omzet.

In 1953 bezocht bisschop Job Tch’enn Nederland en uiteraard ook de familie Schraven in Lottum. U ziet hem op onderstaande foto.

Links van de bisschop staat mevrouw Trinette Schraven- Evers, weduwe van Henri Schraven, de jongste broer van Frans Schraven.