NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 27, december 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Vierde sessie van de kerkelijke rechtbank voor de zaligverklaring

Op donderdag 24 oktober jl. kwam de kerkelijke rechtbank voor de vierde keer bijeen. In de eerste drie sessies werden getuigen gehoord in Panningen, Oudenbosch en Nijmegen.

Dit keer gebeurde dit in Kerkrade op Rolduc, waar twee vertalers de eed aflegden tegenover de voorzitter van de rechtbank Mgr. Stefaan van Calster en onder het wakende oog van de ‘bewaker van het recht’, de heer Wiel Bellemakers.

Links de heer Bellemakers. In het midden de heer Henk de Cuijper, werkzaam in China.

Links Mgr. van Calster en rechts zuster Anne-Marie Magermans, Dochter van Liefde.

Zuster Magermans had haar medezusters meegebracht ‘ter ondersteuning’. Verschillenden van hen waren nog nooit op Rolduc geweest. Na de ceremonie vertelde Mgr. S. van Calster over het aanstaande ‘ad limina’ bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan Rome eind november. Voor dat bezoek had hij een overzicht moeten maken van alle Nederlandse heiligen en zaligen van de afgelopen periode én van degenen voor wie de procedure nu loopt, zoals bisschop Frans Schraven, Gerrit Wouters en Antoon Geerts. Bij een lekker kopje koffie volgde een boeiende gedachtewisseling over China en de kerk in China. Een gesprek dat menigeen zich nog lang zal herinneren. De gasten kregen de sleutel om enkele prachtige lokalen van Rolduc te bezichtigen, zoals de Roccoco bibliotheek en de bisschopskamer. Na deelname aan de vespers in de romaanse kerk volgde een bezoek aan de crypte en de kerk.