NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 27, december 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Frans Schraven terug op Rolduc

Een bezoek werd gebracht aan de eetzaal van Groot Seminarie waar een wand is ingericht met heiligen en zaligen uit het bisdom Roermond. Ook Frans Schraven heeft er een plek gekregen al is het nog niet zover. Het grappige is dat in dit lokaal de jonge student Frans Schraven twee jaar lang filosofieles volgde. Hij kreeg er o.a. les van de latere Mgr. Nolens!


Links onder Frans Schraven. Rechts onder: deken Thijssen van Sittard. Rechts boven: de heilige Arnold Janssen van Steijl en midden boven de heilige Karel Houben (Munstergeleen).