NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 6 nummer 27, december 2013
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bezoek aan China

Afgelopen zomer brachten geheel onverwacht twee personen een bezoek aan China en de plek waar bisschop Frans Schraven en gezellen werden vermoord. Hulpbisschop de Jong van Roermond samen met de heer Rohling, docent filosofie te Rolduc, kwamen in de stad Shijiazhuang terecht waar ze te horen kregen dat ze vlak bij Zhending waren. Hun gastheer reed de auto voor en de 16 km afstand was snel afgelegd. Ze waren beiden onder de indruk van dit onverwachte bezoek. Wellicht heeft het bezoek nog een staartje…


Links de heer Rohling in gesprek met de heer Wiel Bellemakers op Rolduc.