NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 28, januari 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Bezoek van Mgr. Snackers aan de gedenkkapel van Mgr Schraven

kinderen aan het werkOp Vrijdag 6 december bracht vicaris-generaal Snackers van het bisdom Roermond een bezoek aan Broekhuizenvorst. De aanleiding van het bezoek was het overleg dat momenteel plaats vindt tussen het kerkbestuur van Broekhuizenvorst met het bisdom over een aantal verbouwingen, waaronder de formele opname van de gedenkkapel in een nieuw beleid. De vicaris wilde met eigen ogen alles bekijken. Voorzitter Harry Schraven schrijft: 'De vicaris kreeg eerst een uitleg betreffende het verhaal van Mgr. Schraven en gezellen. De vicaris was onder de indruk van het verhaal en het kunstwerk van pater Jan Haen'. Voorzitter Schraven gaf een toelichting op de plannen van het bestuur van de Schraven Stichting over een ijzeren hekwerk dat de gedenkkapel moet gaan afscheiden van de rest van de kerk. De bouwadviseur van het kerkbestuur wil echter ook de optie voor een glazen afscheiding nader bestuderen. Het kerkbestuur wil zelf het alles overheersende altaar naar achter verplaatsen en de verhoging laten verdwijnen. Daarvoor in de plaats kiest men voor een klein vierkant altaar. Procedures vragen veel tijd en het wachten op beslissingen duurt lang.