NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 28, januari 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Mgr. Schraven stichting: 'optreden van Japanse premier Abe schokkend voor Chinese volk en familie van Mgr. Schraven en gezellen'.

kinderen aan het werkDe Mgr. Schraven Stichting in Nederland heeft het bezoek van premier Abe van Japan aan de Yasikuni tempel in het hart van Tokyo op 26 december als schokkend ervaren. Bij deze tempel worden de soldaten als helden herdacht en vereerd, die vielen voor het vaderland onder wie de militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië. Een van hen is de Japanse generaal Tani die verantwoordelijk was voor de moord op Mgr. Schraven en zijn 8 lotgenoten in China. Deze generaal werd na de Tweede Wereldoorlog door het 'Internationaal Oorlogstribunaal' in Nanking ter dood veroordeeld vanwege zijn onvoorstelbare gruweldaden in China en in 1947 publiekelijk doodgeschoten. Voor de talloos vele Chinezen die daarvan nog steeds de pijnlijke gevolgen ervaren is het zo vereren van deze militairen een harde klap in het gezicht. Voor de Mgr. Schraven Stichting is het eveneens een grote schok. Mgr. Schraven had bij de aanval van het Japanse leger op de stad Zhengding op zijn missieterrein tussen de 20-30.000 Chinese vluchtelingen opgevangen. Hij weigerde resoluut om na de verovering van de stad in te gaan op het verzoek van Japanse soldaten om 200-300 meisjes en vrouwen ter beschikking te stellen om de zegevierende Japanse soldaten te gerieven. Hij moest het met zijn dood bekopen. Samen met 8 andere Europeanen werd hij diezelfde avond levend verbrand. Het Japanse leger weigerde daarna stelselmatig om excuus aan te bieden voor deze marteldood. Het leidde tot een flink conflict met Frankrijk en Nederland, maar Japan bleef onvermurwbaar. Die houding duurt tot de dag van vandaag voort. De Japanse overheid wil helaas nog steeds niet de verantwoordelijkheid voor het misdadig optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog erkennen. Dit in tegenstelling tot Japanse maatschappelijke organisaties, zoals de katholieke kerk, die wel excuses durven aanbieden.

Verleden jaar heeft de Japanse priester Fukasumi tijdens de herdenkingsdienst van de moord op Mgr. Schraven en medemartelaren te Broekhuizenvorst een brief voorgelezen van de aartsbisschop van Osaka, Mgr. Ikenaga. Namens de Japanse Bisschoppenconferentie biedt hij nadrukkelijk zijn excuses aan voor wat landgenoten in Zuidoost Azië aan misdaden hebben begaan en vraagt hij ook vergeving voor die moordpartij van 9 oktober 1937. Alle aanwezigen waren ontroerd toen de Chinese aartsbisschop Savio Hon Tai Fai en de Japanse priester Fukamizu elkaar de 'vredeskus' gaven.

Aartsbisschop Savio Hon Tai Fai toont de ingelijste brief van de Japanse bisschoppen. Rechts van hem de Japanse priester Fukamizu.

In plaats van excuses waar de volken van Zuid-Oost-Azië al decennialang op wachten, strooit de huidige premier Abe juist zout in de wonden. Wij betreuren het ten zeerste dat de Japanse premier 'om interne politieke redenen' juist die omstreden tempel bezoekt en daarmee de verzoening tussen de volkeren in de weg staat.

Ondertekenaars:
Vincent Hermans, secretaris Mgr. Schraven Stichting
Wiel Bellemakers, Provinciale Overste van de Nederlandse Lazaristen

Het persbericht werd verstuurd aan de Japanse en Chinese ambassade in Nederland, naar de Nederlandse media en naar de buitenlandse pers. In China verscheen het bericht in een landelijke krant.

Ook de katholieke bisschoppen van Zuid-Korea, Japan, China en de VS. uitten dezelfde kritiek.

Reactie:

Vanuit China werd als volgt gereageerd op bovenstaande verklaring: 'Het heldhaftige voorbeeld van de martelaren van Zhengding is geen kwestie van een gebeurtenis in het verleden, maar moet een blijvende herinnering zijn en een appèl zijn op alle mensen en volkeren van onze tijd. De verklaring maakt duidelijk dat China en de katholieke kerk hetzelfde standpunt hebben ten aanzien van het vraagstuk van het Japanse militarisme'.

Een andere reactie:

'In een Chinese krant verscheen een verslag van de massamoord van Zhengding met een verslag van de verklaring van de Mgr. Schraven Stichting over het bezoek van premier Abe van Japan. De Japanse Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Boeddhistische Tempels reageerden op Abe's actie. Dit artikel is een positief teken dat de Chinese samenleving de negen martelaren waardeert vanwege hun bescherming van Chinese vrouwen'.