NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 28, januari 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Eerste fase naar zaligverklaring van bisschop Frans Schraven afgerond


kinderen aan het werk Onder grote belangstelling van aanwezigen en pers, heeft op vrijdag 3 januari bisschop Frans Wiertz van Roermond (Nederland) het dossier verzegeld voor de zaligverklaring van de in China vermoorde bisschop Frans Schraven en 8 lotgenoten. Met een ferme druk werd zijn bisschopszegel in de hete lak gedrukt terwijl de aanwezigen even de adem
inhielden of het wel zou lukken.

kinderen aan het werk

 

 

 

 

 

Op een lepel wordt de zegellak gesmolten en vervolgens op het rode lint gegoten.

kinderen aan het werkSnel drukt de bisschop zijn ijzeren stempel in de hete lak. Daarmee is de eerste fase van het proces in Nederland afgesloten dat op 23 maart 2013 werd gestart met de oprichting van de kerkelijke rechtbank.

Meer dan 1000 pagina's telt het dossier dat nu naar Rome wordt gestuurd waar het proces verder gaat. Eén van de historici gaf een toelichting op het dossier. De inhoud van het dossier draait om de kernvraag: zijn bisschop Schraven en gezellen martelaren voor hun geloof. Om antwoord te krijgen op die vraag zijn meer dan 60 archieven aangeschreven en bezocht. Met behulp van onderzoekers in China en Japan kon de waarheid omtrent de gruwelijke moordpartij op 9 oktober 1937 in de stad Zhengding in China boven tafel komen. De twijfel die meer dan 70 jaar in Europa heeft bestaan, blijkt niet langer gegrond nu in Rome een rapport is gevonden waarin een Japanse priester toegeeft dat de moord door militairen van het Japanse leger is begaan. Geraakt is het publiek bij het horen van wat zich op die fatale dag heeft afgespeeld. Na een eerdere weigering door bisschop Schraven om vrouwelijke vluchtelingen ter vermaak aan de soldaten af te staan, blijkt dat zij na gevangenneming, staande op de vrachtauto om weggevoerd te worden, een ruilhandel krijgen voorgesteld: '300 vrouwen en meisjes in ruil voor hun leven'. Opnieuw moet bisschop Schraven geweigerd hebben. Even later worden zij levend in het vuur gegooid. In zijn preek tijdens de eucharistieviering voorafgaande aan de slotsessie zei bisschop Wiertz:

'In bisschop Schraven hebben wij een voorbeeld van iemand die radicaal opkwam voor de bescherming van meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld. Dat voorbeeld verdient wereldwijd navolging'. Hij sprak de hoop uit dat binnenkort navolgers van het verzet tegen seksueel geweld de voorspraak van de zalig bisschop Frans Schraven kunnen inroepen. Wereldwijd is er aandacht besteed aan deze gebeurtenis. Zelfs vanuit Canada kwam een verzoek binnen voor een interview. Helaas werd bisschop Wiertz onjuist aangehaald. Overal kun je lezen dat hij gepleit zou hebben om Mgr. Schraven en gezellen tot patroonheilige te maken van slachtoffers van seksueel geweld, zoals in de Italiaanse krant Avvenire van 7 januari j.l. Het leidde zelfs in ons land tot opschudding. Een onmogelijke opgave zoiets te herroepen.