NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 28, januari 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

PREEK OVER BISSCHOP SCHRAVEN IN ROME

kinderen aan het werkJe kon een speld horen vallen tijdens de preek van pater Wiel Bellemakers op zondag 12 januari j.l. in de 'Kerk van de Friezen' in Rome waar elke zondag de nederlandssprekende gemeenschap in Rome bijeenkomt. Het verhaal maakte indruk. Men kan een verslag van deze viering met mooie foto's vinden op www.friezenkerk.nl/-vieringen2014/zondag 12 januari. Voortaan kan men het stripboek over Frans Schraven ook in Rome kopen en wel in de winkel van deze kerk naast het Vaticaan.