NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 28, januari 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Reis naar China

Vier jaar geleden werd een reis naar China ondernomen, een pelgrimage naar de plaats waar bisschop Frans Schraven en gezellen werden vermoord. Sindsdien werd ons gevraagd naar een volgende reis. Die vraag kwam een poosje geleden ook vanuit het bisdom Roermond. Hulpbisschop de Jong van Roermond heeft zijn bereidheid uitgesproken om zo'n reis te gaan begeleiden. Momenteel werkt het Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven, die de reis ook 4 jaar geleden uitstekend organiseerde, aan een nieuwe reis en wel in de tweede helft van september. De reis gaat via Beijing naar Zhangjiakou, Datong, Binnen Mongolia, en vervolgens naar Zhending, de vroegere bisschopsstad van Frans Schraven. Via Beijing keert men dan terug naar Europa. De reis duurt 15 dagen.

Tijdens de reis krijgt men een goede indruk van het kerkelijke leven in China naast uiteraard belangrijke toeristische trekpleisters die niet worden overgeslagen. Er wordt steeds verbleven in prima hotels. Tijdens de reis wordt men begeleid door Chinese medewerkers van het Verbiest Instituut die in staat zijn de nodige informatie te geven. Mocht u nu al belangstelling hebben, laat het weten aan de Mgr. Schraven Stichting en zo gauw de definitieve gegevens binnen zijn (februari), wordt u meteen geïnformeerd.