NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Hoe werden Schraven en gezellen vermoord?

Na hun dood werd snel duidelijk dat ze verbrand waren. Maar wat ging er aan vooraf? Werden ze eerst met vuistslagen omgebracht? Werden ze eerst doodgeschoten of werden ze eerst met bajonetten doorstoken en levend in het vuur gegooid? Deze drie mogelijkheden worden aangegeven, maar wat is het meest waarschijnlijke?
Over groepen mensen doden via vuistslagen wordt weinig gevonden in andere bronnen. Er werden bij de plek van de moord kogelhulzen gevonden. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze eerst werden doodgeschoten, maar die werden na twee dagen van gevechten over en weer overal in de stad gevonden. Als de duisternis viel staakte de gevechten. Bij geweerschoten in de nacht zouden mensen gealarmeerd zijn en erover verteld hebben. Daarover staat nergens iets geschreven.
Over de wijze waarop het japanse leger Chinezen vermoordden schrijft de beroemde Duitser John Rabe in zijn dagboek in de stad Nanking in december 1937.
Ongeveer 200 voormailge soldaten in Nanking zijn niet doodgeschoten, maar met bajonet om het leven gebracht. 'Ze geven nu de voorkeur aan die methode, omdat wij vreemden (buitenlanders) bij machinegeweervuur onze oren spitsen en informeren naar de schietpartij'.
In Chengtingfu werd na de moord veel bloed gevonden en christenen sleepten zakken met zand en stenen met bloed weg, zo kan worden gelezen. En dat 5 weken later! Hoe de Japanners te werk gingen, kunnen we elders lezen.
John Rabe schrijft in zijn dagboek: 'De berichten die we vandaag van verschillende kanten ontvingen zijn zo schrikbarend dat ik ze nauwelijks op kan schrijven... 50 Chinezen werden weggevoerd.. Ze werden naar een leeg huis gebracht en beroofd van al hun waardevolle spullen en hun kleren en volkomen naakt in groepjes van vijf personen aaneen gebonden. Toen staken de Japanners een groot houtvuur aan op de binnenplaats, brachten de groepen een na een naar buiten, staken met bajontten toe en gooiden ze

Overblijfselen na de moord:
nr 9 is ijzerdraad waarmee handen en voeten
geboden werden. Nu nog te zien in het
Moederhuis van de Lazaristen te Parijs.

levend in het vuur… Dit bericht hebben we telkens van verschillende kanten gehoord'. En verder:
'Een andere groep, groter dan de vorige, schijnt op de dodenakkers ten westen van de stad op dezelfdewijze met bajonetten te zijn dood gestoken.'

Uit het boek: John Rabe: 'Der gute Deutsche von Nanking' 2009

Na de moord op bisschop Schraven cs. werd ijzerdraad gevonden waaruit blijkt dat ook zij aaneen gebonden zijn geweest. Frans Schraven werd door het 6de Japanse leger vermoord, dat twee maanden later ook actief was in Nanking. Zouden ze daar anders te werk zijn gegaan?
We mogen met grote zekerheid zeggen dat onze martelaren met bajonetten zijn doorstoken en levend op het vuur zijn gegooid. Een gruwelijke dood.