NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

opsporing ten einde
een wonderlijke ontmoeting

Bij binnenkomst van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst valt meteen op hoe een van de schilderijen van de martelaren geen gezicht heeft. Het gaat om de oud-officier van het keizerlijke Hongaars-Oostenrijkse leger Antoon Biszkupits die bij de gevangenneming van bisschop Frans Schraven moedig voor hem opkwam.
lees verder

Hoe werden Schraven en gezellen vermoord?
Na hun dood werd snel duidelijk dat ze verbrand waren. Maar wat ging er aan vooraf? Werden ze eerst met vuistslagen omgebracht? Werden ze eerst doodgeschoten of werden ze eerst met bajonetten doorstoken en levend in het vuur gegooid? Deze drie mogelijkheden worden aangegeven, maar wat is het meest waarschijnlijke?
lees verder

Dossier voor zaligverklaring naar Rome
In tegenstelling tot andere berichten is het dossier voor de zaligverklaring eind januari afgeleverd bij de nuntiatuur van de H. Stoel in Den Haag. Men was graag bereid het dossier, bestaande uit vier stevige pakken in ontvangst te nemen. Men kende het verhaal. Het 'moederdossier' bevindt zich in de kluis van bisschop Wiertz in Roermond.
lees verder

Aandacht voor martelaren in China
In China werd voor het eerst sinds 1946 in een landelijke krant geschreven over het lot van bisschop Frans Schraven en gezellen. Een China deskundige reageerde op dit eerste bericht sinds 1946 in een Chinese krant na 68 jaar.
"De Chinese documenten die gij me stuurde zijn INDERDAAD BELANGRIJK...DOORDAT ZE BEWIJZEN DAT NU OOK OFFICIEEL CHINA MGR SCHRAVEN'S OFFER WAARDEERT....Dat is heel speciaal, historisch!"
lees verder

Rel in China rond het graf van bisschop Frans Geurts
Onder de kop: 'Rel tussen Chinese overheid en kerk over begrafenis van bisschop' , verscheen op 18 december een bericht in de media over de overleden bisschop Paul Liu Jinghe van Tangshan, opvolger van bisschop Frans Geurts, neef en wijbisschop van Frans Schraven in 1921. Overleden op 92 jarige leeftijd weigerde het bisdom hem te begraven totdat de overheid het vroegere kerkhof zou teruggeven waar bisschop Frans Geurts in 1940 begraven was.
lees verder

Kent president Xi Jinping van China het verhaal van bischop Schraven?
Eind maart maakt president Xi Jinping van China zijn eerste reis als president naar Europa om deel te nemen aan de Nucleaire Top in Den Haag met vele andere wereldleiders om te vergaderen over nucleair terrorisme. Naast Nederland zal hij daarna naar Frankrijk en Duitsland reizen en zijn reis afsluiten in Brussel. Europa is de belangrijkste handelspartner voor China en omgekeerd is China (na de VS) de tweede handelspartner voor Europa.
lees verder