NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Aandacht voor martelaren in China

 

In China werd voor het eerst sinds 1946 in een landelijke krant geschreven over het lot van bisschop Frans Schraven en gezellen. Een China deskundige reageerde op dit eerste bericht sinds 1946 in een Chinese krant na 68 jaar.
"De Chinese documenten die gij me stuurde zijn INDERDAAD BELANGRIJK...DOORDAT ZE BEWIJZEN DAT NU OOK OFFICIEEL CHINA MGR SCHRAVEN'S OFFER WAARDEERT....Dat is heel speciaal, historisch!"
Opvallend is dat in het artikel een afbeelding van de kathedraal mét torens werd afgedrukt. De torens zijn na de communistische machtsovername volledig afgebroken. Het imponerende karakter is daarmee gebroken, alsof de kerk een nekslag kreeg. Vergelijk het maar eens met wat er nu nog van overgebleven is. Wat is de reden dat men juist de vroegere afbeelding gebruikte?
In tegenstelli9ng tot de meeste kerken in China is de vroegere kathedraal niet aan de kerk teruggegeven. Daarom staat de kerk er nu ontluisterd bij. Het missieterrein werd militair terrein en daarmee valt het tegenwoordig onder het Ministerie van Oorlog.

Links de zijkant van een groot militair ziekenhuis. Bisschop Frans Schraven begon ooit op die plek een hospitaal. Rechts van de vroegere kerk nog een oud gebouw uit de tijd van Frans Schraven.

Met dank voor deze foto uit 2012, aan de heer Harry Jaspers cm