NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Rel in China rond het graf van bisschop Frans Geurts

Onder de kop: 'Rel tussen Chinese overheid en kerk over begrafenis van bisschop' , verscheen op 18 december een bericht in de media over de overleden bisschop Paul Liu Jinghe van Tangshan, opvolger van bisschop Frans Geurts, neef en wijbisschop van Frans Schraven in 1921. Overleden op 92 jarige leeftijd weigerde het bisdom hem te begraven totdat de overheid het vroegere kerkhof zou teruggeven waar bisschop Frans Geurts in

1940 begraven was. Na de rouwdienst in de kathedraal reageerden 3.000 aanwezige gelovigen met een twee minutenlang applaus na de mededeling dat de begrafenis werd uitgesteld. Het was jarenlang de hartewens van bisschop Liu geweest om naast zijn zeer gewaardeerde eerste bisschop van het bisdom Frans Geurts begraven te worden. Onderhandelingen door bisschop Liu zelf in eerdere jaren waren steeds op niets uitgelopen. Voor zijn dood had hij opnieuw zijn wens kenbaar gemaakt. Het kerkhof in Yungpingfu (het huidige Lulong) waar naast bisschop Frans Geurts priesters, zusters en gelovigen werden begraven, werd in de 50er jaren na de communistische machtsovername verwoest. Het werd landbouwgrond. In 1993 kreeg bisschop Liu toestemming om Frans Geurts en andere geestelijken te herbegraven in een hoek van het terrein. Na de rouwdienst voor bisschop Liu begon het diocees onderhandelingen met overheidsfunctionarissen, maar wees volgens zeggen een bod van 33.000 dollar af om ergens anders een stuk grond te kopen om bisschop Liu te begraven. Onbekend is waarom de autoriteiten het kerkhof niet wilden teruggeven. Begin 80er jaren begon de overheid wel alle eerder in beslag genomen gebouwen aan de kerk voor de eredienst terug te geven, maar niet het kerkhof van Yungpingfu.
Na de rouwdienst werden alle geestelijken in hun parochie door functionarissen mee naar het buro van de staatsadministratie genomen en werden alle telefoons van priesters en zusters gecontroleerd. Ondertussen bewaakten in de kathedraal groepen gelovigen dag en nacht het lichaam van bisschop Liu in afwachting van een oplossing

Tijdens het Nederlandse bezoek aan bisschop Liu in 2009: op het maïsveld word precies gemeten waar het vroegere graf was van bisschop Frans Geurts. In een kring wordt er samen met bisschop Liu gebeden voor de overledenen.


Bisschop Liu kreeg zijn opleiding bij de Nederlandse Lazaristen in Yungpingfu. Hij kende ze na al die jaren nog bij name. Hij was één van de 3 priesters die in 1976 een verwoestende aardbeving overleefde die de stad Tangshan met de grond gelijk maakte met meer dan 240.000 doden als gevolg. Aan zijn Nederlandse bezoekers in 2009 vertelde hij juist die middag eerder dan normaal de porceleinfabriek, waar hij onder dwang werkte, te hebben verlaten om naar de tandarts te gaan. Onderweg zag hij gebouwen als een kaartenhuis om zich heen in elkaar storten. Later toonde hij zijn gasten het enorme park dat was aangelegd boven op de puinhopen van de stad.
In 1981 werd hij na zijn vrijlating illegaal (dwz. zonder mandaat van de paus) tot bisschop gewijd, maar in 2008 als nog door de paus erkend. In 2010 weigerde hij deel te nemen aan een illegale bisschopswijding. Hij moet toen gezegd hebben: 'De tijden zijn nu anders. Op deze leeftijd zou ik niet opnieuw iets tegen mijn geloof in doen'. Er wordt gezegd dat de overheid hem daarvoor strafte en dwong tot aftreden.

Op kerstavond werd bisschop Liu alsnog begraven, maar niet op de door hem gewenste plek. De overheid had het bisdom voor het blok gezet: 'Ofwel een andere plek accepteren of helemaal niets'. De opvolger van bisschop Liu moest daarmee terugkomen op zijn eerdere uitspraak hem niet te zullen begraven totdat de overheid het betwiste stuk land had teruggegeven.
Bisschop Liu kende Frans Schraven goed en was vroeger bij diens bezoeken aan Frans Geurts zijn misdienaar geweest. In een brief over hem getuigde hij: 'Mgr. Schraven is een heilige'.