NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Kent president Xi Jinping van China het verhaal van bischop Schraven?

Eind maart maakt president Xi Jinping van China zijn eerste reis als president naar Europa om deel te nemen aan de Nucleaire Top in Den Haag met vele andere wereldleiders om te vergaderen over nucleair terrorisme. Naast Nederland zal hij daarna naar Frankrijk en Duitsland reizen en zijn reis afsluiten in Brussel. Europa is de belangrijkste handelspartner voor China en omgekeerd is China (na de VS) de tweede handelspartner voor Europa.

De Chinese president bezoekt het geboorteland van bisschop Frans Schraven, Antoon Geerts en Gerrit Wouters. Zou president Xi de geschiedenis van hun marteldood kennen? Een interessante vraag. Een frappant feit is dat zij allen iets gemeen hebben. Ze woonden namelijk alle vier in dezelfde stad Zhengding, zij het met een groot tijdsverschil.

Wat president XI daar deed werd onlangs gepubliceerd in het 'Dagblad Hebei' (zo heet de provincie waarin Zhengding en Beijing liggen). Het graafschap Zhengding kent een lange geschiedenis met een rijke cultuur. President Xi begon zijn loopbaan in het graafschap Zhengding waar hij zich inzette voor de opleving van de streek. Xi was er van 1982-83 plaatsvervangend secretaris van de afdeling Zhengding van de Communistische Partij en daarna secretaris. Van 1983-1985 was hij de eerste volkscommissaris en eerste secretaris van het Partij Comité van het Departement Militaire Zaken van het Graafschap Zhengding. Hij gaf een prettige kantoorbaan in Beijing op om zichzelf in een onderontwikkeld graafschap te trainen door een eenvoudig leven te leiden. Drie jaar lang sliep hij op een afgesleten matras onder een militaire lappendeken. Net als iedereen wachtte hij in de rij voor zijn maaltijd en ging hij per fiets mensen bezoeken.
In deze tijd nam hij een reeks grote verantwoordelijkheden op zich zoals landbouwontwikkeling, cultuur, gezondheidszorg, opvoeding en gezinsplanning. Xi maakte indruk door zijn open geest, bereidheid tot hervorming, toegankelijkheid, bescheidenheid, praktische instelling en wijsheid. Xi loste het probleem van het voedseltekort op door een verdubbeling van de landbouwopbrengst. Hij benadrukte het vasthouden aan de traditie van 'waarheidsvinding op basis van feiten'. Hij nodigde intellectuelen en ingenieurs uit om te komen werken in het graafschap en de economische groei te bevorderen. Hij stimuleerde het toerisme o.a. door zich te beijveren voor de TV opnames in het graafschap Zhending van het klassieke Chinese drama : 'Droom van Rode Huizen'. Het succes van deze TV serie gaf in China bekendheid aan Zhengding en bevorderde het toerisme flink. Ook stimuleerde hij een beter leiderschap in het graafschap.

 

Links het monument zoals de Japanners het lieten oprichten in 1938. Rechts zoals het na de culturele revolutie werd herbouwd door de overheid.


Was de huidige president Xi daarbij betrokken?
Uit het bovenstaande bericht blijkt dat president Xi tussen 1982 en 1985 in Zhengding werkzaam was. Zijn betrokkenheid bij militaire zaken in het graafschap zal hem zeker ook naar het vroegere missieterrein van bisschop Schraven hebben gebracht dat men tot militair terrein had gemaakt. Zal hij daar voor de vroegere kathedraal ook de twee monumenten hebben zien staan? Onmogelijk er te passeren zonder het te zien. Of is het misschien anders? Tijdens de Culturele Revolutie werd in China alles wat met kerk te maken had verwoest. Ook de twee monumenten, maar merkwaardig genoeg werden ze later herbouwd door de lokale overheid. Zou president Xi hierbij een rol hebben gespeeld?
Wie zal het zeggen? Konden we het hem in Den Haag maar eens vragen!