NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 30, maart 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Dossier voor zaligverklaring naar rome

In tegenstelling tot andere berichten is het dossier voor de zaligverklaring eind januari afgeleverd bij de nuntiatuur van de H. Stoel in Den Haag. Men was graag bereid het dossier, bestaande uit vier stevige pakken in ontvangst te nemen. Men kende het verhaal.
Het 'moederdossier' bevindt zich in de kluis van
bisschop Wiertz in Roermond. Twee kopie├źn zijn naar Rome gegaan. Hier volgt een kleine reportage.

 

Pater Wiel Bellemakers overhandigt het dossier

De vier pakken voor Rome