NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 32, september 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Uitnodiging

herdenking moord op bisschop Schraven en gezellen 2014

Op donderdag 9 oktober (Sterfdag van Mgr. Schraven en gezellen) Gebedsviering:
DE KRUISWEG van BISSCHOP FRANS SCHRAVEN EN
DE KRUISWEG van HELENA, slachtoffer van seksueel geweld.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: parochiekerk van Broekhuizen

Met medewerking van de Nijmeegse Gregoriaanse Vrouwenschola onder leiding van dirigente Hanneke van der Grinten


zondag 12 oktober
Eucharistieviering
Tijd: 10.30 uur
Plaats: Parochiekerk van Broekhuizen
Celebrant en predikant: pater Jeroom Heyndrickx cicm

Pater Jeroom Heyndrickx, Scheutist is bij uitstek een kenner van China, met een lange staat van dienst. Jarenlang was hij als directeur verbonden aan het Verbiest Instituut van de universiteit van Leuven. Meer dan 70 keer bezocht hij China!.

Koor: Schola cantorum Sanctus Michael uit Sittard onder leiding van dirigent/ organist Ad Gijzels.

Na de eucharistieviering kunt u de gedenkkapel in Broekhuizenvorst bezoeken. Wenst u voor deze eucharistieviering een misintentie op te geven? Neem contact op met de heer Jac Achten: e-mail: j.achten@ziggo.nl

12.30 uur: lunch in het Maaspaviljoen te Broekhuizen.

Opgave voor deelname door overmaking van 15 euro op het banknummer van de Schraven Stichting: IBAN: NL74RABO0148175341 BIC code: RABONL2U. 1481 75 341 Rabobank te Venray.

Na de lunch volgt de jaarlijkse Mgr. Schraven lezing
Tijd: rond 13.00
Plaats: Parochiekerk van Broekhuizen
Inleider: Pater Jeroom Heyndrickx cicm uit Leuven
Thema: de huidige situatie van de kerk in china:

Wat heeft het werk van bisschop Schraven en lotgenoten als missionarissen in China uitgewerkt?

Let op: vanwege werkzaamheden in de kerk van Broekhuizenvorst vinden dit jaar alle activiteiten plaats in de kerk van Broekhuizen.