NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 32, september 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

De genealogie van bisschop Frans Schraven

Tot grote verrassing van menigeen besteedde het eerste nummer van 2014 van de Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 7 uitvoerige pagina"s over de stamboom van de familie van Frans Schraven en zijn persoon, geschreven door Ton van den Berg. Een interessante stamboom wist hij boven tafel te halen. Daarin komt o.a. de naam voor van bisschop Jan Hanssen, bisschop van Roermond in 1958. Bij diens priesterfeest was o.a. de oudste zus van Frans Schraven aanwezig , "omdat ze familie waren", maar niet alleen dat. Ze waren ook buren in het gehucht Ooyen waar Frans Schraven opgroeide. Ze zullen elkaar ongetwijfeld gezien hebben tijdens de vakantie van Frans Schraven in 1925.

Een ander opmerkelijk en onbekend feit blijkt uit deze stamboom. De oom van Frans Schraven, Frans Wijnhoven vertrok in 1971 naar China als missionaris. Hij stierf op 26 mei 1894 aan de tyfus. Op diezelfde dag stierf nog een Nederlander in China aan de tyfus, n.l. Joseph Allofs, afkomstig uit Arcen, aan de overkant van de Maas van de geboorteplaats van Frans Wijnhoven. Deze laatste stierf s" morgens en Joseph Allofs "s middags. Joseph was 6 jaar jonger dan Frans Wijnhoven en ging 9 jaar later naar China. Deze Joseph Allofs blijkt volgens de stamboom ook familie te zijn van Frans Schraven. Eren verrassing.

Uiteraard komt ook de religieuze familie van Mgr. Frans Geurts in de stamboom ter sprake.

Het artikel is verluchtigd met mooie foto"s van Frans Schraven zelf en foto"s van zijn geboortehuis Kaldenbroek in Lottum. Naast de stamboom wordt het levensverhaal van Frans Schraven verteld.