NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 32, september 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Aartsbisschop Ikenaga sj van Osaka over mgr. Schraven

Onlangs diende deze Japanse bisschop zijn ontslag in als aartsbisschop van Osaka in Japan en als voorzitter van de Japanse bisschoppenconferentie. Blijkbaar is hij door Rome gevraagd om langer aan te blijven want hij is nu 77 jaar en had al twee jaar eerder moeten vertrekken. Een man die zijn nek durft uit te steken voor de vrede en met name de rol van Japan daarbij. "Vredestichten vraagt om moed!", zei laat hij weten In 2012 schreef hij een brief met excuus naar aanleiding van de 75ste sterfdag van bisschop Frans Schraven. Hij schuwt het debat in Japan niet en laat daarbij vaak de naam van Schraven en diens marteldood door het Japanse leger vallen, zo laat men ons vanuit Japan weten. Hij spreekt over hem en zijn gezellen op conferenties en ontmoetingen. En wil daarmee het debat over het verleden van Japan gaande houden. "We moeten ons volledig bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor de tragische gevolgen van de Tweede Wereldoorlog". Door zijn optreden en de weigering zijn mond te houden over het verleden kwam deze bisschop recent in Japan onder vuur te liggen. Een groep conservatieve katholieken publiceerden een "Open Brief" in een Japanse krant tegen hem gericht. Bisschop Ikenaga grijpt tal van gelegenheden aan om zijn mening te ventileren. Zo deed hij dat deze zomer bij een conferentie waar hij sprak over "troostmeisjes gedurende de oorlog". De conferentie was belegd door de communistische partij van Japan. "Vredestichten vraagt moed", zegt hij. Een moed die hijzelf opbrengt.