NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 33, november 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

Terugblik herdenking 77e sterfdag van bisschop Schraven cs.

De Mgr. Schraven Stichting nodigde iedereen uit voor het herdenken van de 77ste verjaardag van het martelaarschap van bisschop Frans Schraven en zijn acht Gezellen.
lees verder

herdenking op zondag 12 oktober

Op zondag 12 oktober werd in dezelfde kerk te Broekhuizen eucharistie gevierd ter nagedachtenis aan de martelaren. Pater Jeroom Heyndrickx, oud-directeur van het Verbiest Instituut in Leuven, ging voor en sprak in de preek over de betekenis van de marteldood van bisschop Schraven en zijn medemartelaren voor het hedendaagse China.
lees verder

Uit de preek van pater Jeroom Heyndrickx:

We willen ons vandaag laten inspireren en ons aansluiten bij het proces van zaligverklaring van deze grote zoon uit Lottum/Broekhuizenvorst. Hij ging naar China met het verhaal van Jezus Christus om goed te zijn voor het volk.
lees verder

verbouwing kerk van Broekhuizenvorst

Langs de weg in het cetrum van het dorp stonden deze twee borden over de verbouwing van de kerk. Een van de kerbestuursleden laat ons weten: "Het priesterkoor is zo goed als klaar. De nieuwe tegels liggen er, er staat een nieuw altaar en een sacramentszuil.
lees verder

overzichtstentoonstelling pater Jan Haen CssR

Boven de hoofdingang van de voormalige katholieke kerk van Weesp hing wekenlang bijgaand spandoek. Pater Jan Haen die het kunstwerk in de gedenkkapel van Broekhuizenvorst realiseerde, vierde een opeenhoping van jubilea.
lees verder

Conferentie over de massamoord van Zengding in 1937

De voorzitter van de Mgr. Schraven Stichting hield op deze conferentie een toespraak. Hij stelde de aanwezige pelgrims uit Nederland voor: hulpbisschop de Jong, leden van de Schraven en de Geerts familie en vrienden van de Schraven Stichting.
lees verder

Chinese erkenning voor het martelaarschap van bisschop Frans Schraven

Er heerste een opmerkelijke openheid op de conferentie die eind oktober plaats vond op de "Hebei Normal University" in de stad Shijiazhuang in China. Deskundigen noemden het een doorbraak nu met nieuwe ogen naar het verleden van de kerk in China werd gekeken.
lees verder

stripboek in het Chinees

Tijdens de conferentie in China bleek het stripboek in eenvoudig Chinees ook te zijn uitgegeven. Het circuleerde onder Chinese aanwezigen. Dit is de zesde taal waarin het stripboek tot vreugde van de auteurs is uitgegeven.
lees verder

Voorbede in China

In het weekeinde volgend op de conferentie in China werd in alle kerken van het voormalige bisdom van bisschop Schraven een voorbede gedaan voor de spoedige zaligverklaring van bisschop Frans Schraven en zijn mede martelaren en voor eenheid binnen de kerk van dat bisdom.
lees verder