NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 36, december 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

 

verslag pelgrimsreis 2014 naar China

Pater Jan Haen, welbekend van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst legt momenteel de laatste hand aan een uitvoerig verslag van de pelgrimsreis naar China van 16 tot 28/31 oktober j.l.. Van elke dag is door een van de deelnemers een verslag geschreven, soms met vaardige en humoristische hand. Het boek begint met een kort overzicht van de geschiedenis van China en de kerk in dat land. Vervolgd wordt met de reisverslagen. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de conferentie over de marteldood van bisschop Schraven en gezellen.

In verschillende bijlagen staan toespraken, een lijst van deelnemers, korte samenvattingen van enkele bijdragen aan de conferentie. De rechterpagina wordt steeds gevuld met prachtige foto"s over dit historische bezoek aan China. Het wordt een waardevol en schitterend boek voor iedereen die in dit verhaal van bisschop Schraven en medemartelaren geïnteresseerd is en getuige wil zijn hoe in China "geschiedenis geschreven werd". Het boek in A4 formaat gaat rond 20 euro kosten. U bent welkom hier op in te tekenen. Geef uw naam en adres door aan de Mgr. Schraven Stichting. Het adres vindt u beneden.

Zeer warm aanbevolen!