NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 7 nummer 36, december 2014
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

Inhoud

conferentie over mgr. Schraven en gezellen in China, 28-29 oktober 2014

Het Japanse leger is zeer effectief geweest met het onder de mat vegen van deze moordzaak: informatie lag opgeslagen in archieven te wachten op onthulling. Archiefdocumenten blijken elkaar aan te vullen, vertonen samenhang en tonen wat is weggelaten. Na bestudering van honderden documenten zijn het Japanse doel, de strategie en methoden blootgelegd om de zaak stil te houden, te ontkennen of te verdraaien, naderhand met (in)directe medewerking van anderen. Dit is aangetoond op de volgende vier aspecten: het gebeuren zelf, de daders, het motief en de martelaren.


lees verder

Mistbanken rond de moord op mgr. Schraven en gezellen

Allerlei aspecten over de feitelijke gang van zaken m.b.t. moord op bisschop Frans Schraven en gezellen zijn steeds gehuld geweest in mistbanken. Op de conferentie is geprobeerd (voorlopige) antwoorden te geven op onbeantwoorde vragen op basis van documenten die nu beschikbaar zijn. In het kort volgen hier de vragen en de (voorlopige) antwoorden.
lees verder

Bisschop Frans Schraven terug in Shanghai

Gedurende zijn leven was Frans Schraven verschillende jaren werkzaam als econoom van zijn congregatie. In die stad kwam hij onlangs aan de orde op een conferentie georganiseerd door een van de vele universiteiten. Bij de conferentie, 10 dagen na die van Shijiazhuang, stond dit keer niet Frans Schraven centraal, maar de Franse pater Jezuïet Jacquinot de Bésange.
lees verder

Een gedenkplaat voor de Martelaren in Zengding opgericht bij de pagode waar ze werden vermoord

Toen de stad Zhengding op 9 oktober 1937 viel en binnendringende Japanse soldaten diverse wreedheden uitvoerden, zochten meer dan 10.000 burgers een schuilplaats door te vluchten in de Katholieke Residentie en de Kathedraal van de bisschop. Japanse soldaten namen de lazarist bisschop Frans Schraven en acht van zijn gezellen gevangen toen zij probeerden de Chinese vrouwen en kinderen tegen seksuele uitbuiting te verdedigen.
lees verder

verslag pelgrimsreis 2014 naar China

Pater Jan Haen, welbekend van de gedenkkapel in Broekhuizenvorst legt momenteel de laatste hand aan een uitvoerig verslag van de pelgrimsreis naar China van 16 tot 28/31 oktober j.l.. Van elke dag is door een van de deelnemers een verslag geschreven, soms met vaardige en humoristische hand.
lees verder