NIEUWSBRIEF
'MGR. SCHRAVEN EN GEZELLEN'
jaargang 8 nummer 37, april 2015
Uitgave van de 'Mgr. Schraven Stichting'

terug naar inhoudsopgave

Ambassadeurs van bisschop Schraven en gezellen (2)

Even opvallend is de bijdrage van deelneemster Tonny van Nierop uit Weesp. Zij diende bij het kerkbestuur het verzoek in om een deel van de collecteopbrengst van kerstmis te bestemmen voor het goede doel in China. Haar aanvrage werd gehonoreerd en de prachtige som van 715 euro kon naar China worden overgemaakt. Daarop verscheen in het parochieblad het volgende artikel.

Een Chinees 'geweldig bedankt'

Vanuit Taiwan laat zuster Ling Lee weten zeer blij te zijn met de grote opbrengst van de kerstcollecte in de parochie van 'Levend water' in Weesp en Muiden. Zuster Lee is verbonden aan Caritas Internationalis (in Nederland 'Mensen in Nood' geheten) op Taiwan, een internationaal netwerk van katholieke organisaties dat zorgt voor steun aan tal van projecten wereldwijd. Caritas Taiwan maakt het al jarenlang financieel mogelijk dat op het vasteland van China tijdens de zomer vanuit bisdommen meisjeskampen kunnen worden georganiseerd, waar ontspanning en catechese gecombineerd worden. Afgelopen jaar stelde Zr. Ling zo'n kamp enkele stripboeken ter beschikking over het leven en de marteldood van bisschop Frans Schraven, die in China in 1937 vermoord werd vanwege zijn verzet tegen seksueel geweld. Via dit stripboek wordt tijdens kampen met meisjes gesproken over seksueel misbruik. Het thema is een taboe in China, maar door te praten over bisschop Schraven komt het automatisch ter sprake en kan men meisjes 'wapenen' tegen dergelijk mistoestanden. Het is een manier van preventie van seksueel misbruik.

De grote opbrengst van de kerstcollecte stelt Zr. Lee nu in staat om elk meisje tijdens zo'n zomerkamp een stripboek te geven dat mee naar huis genomen kan worden. Zo wordt ook in bredere kring over het onderwerp gelezen en gesproken. Het heeft een uitwaaierende werking. Zuster Ling Lee is zeer opgetogen over dit grootse gebaar van deze parochie. Daarom zegt Zuster Ling Lee aan alle gulle gevers: 'geweldig bedankt'.

Ook in de parochie van de H. Landricus in het Limburgse Echt kon pastoor Rainer Kanke zijn gevoelens over de reis niet voor zich houden. Hij organiseerde twee avonden waarop belangstellenden naar zijn verhaal konden komen luisteren. Deze plaats is op een bijzondere manier met het verhaal van bisschop Schraven c.s. verbonden. Na de moord was het de missionaris Jan Ramakers uit Echt die als eerste buitenlandse missionaris het waagde niets vermoedend naar het missieterrein van Schraven te gaan. De mensen staarden hem met grote angstige ogen aan toen hij het terrein betrad. Hij werd zozeer door schrik bevangen dat hij de hele week met kleren aan op bed lag, angstig dat men ook hem zou komen halen.

Een grote ambassadeur van het verhaal van bisschop Schraven en gezellen is al jarenlang de heer Wim Brinkmans uit Meterik (bij Horst), die de eerste pelgrimsreis mee maakte. Al jarenlang tref je hem bij activiteiten van de Schraven Stichting aan bij zijn monitor om visueel verslag te doen. Dat heeft al geleid tot een groot aantal video's. Op deze manier draagt ook hij op zijn manier het verhaal uit. Hij stuurde enige tijd geleden het bericht: 'Nog half in de lappenmand, wil ik je laten weten dat op verschillend verzoek, zelfs uit Canada, de H. Mis voor Mgr. Frans Schraven en Gezellen van 12 oktober 2014 nu in zijn geheel op www.axideo.nl staat, onder activiteiten.'

Ongetwijfeld zijn er nog veel andere ambassadeurs die hun steentje minder opvallend bijdragen. Alle inzet is bijzonder lofwaardig.